• elemental
Nitrogen Total (N) 20%
Ammoniacal nitrogen (NH4-N) 1,2%
Urea nitrogen (Ur-N) 18,8%
Phosphorus (P) 2,2%
Water soluble 1,6%
Potassium (K) 8,3%
Water soluble 8,3%
Magnesium (Mg) 1,2%
Water soluble 1,1%
Calcium (Ca) 2,1%
Water soluble 2,1%

Characteristics

Longevity

2-3 Months

Granule size

1.0-2.5mm

Genomsnittlig rekommenderad giva

20 g/m²

Förpackningsstorlek

25 kg

Rekommenderad giva

20 - 25 g/m²

Typical Granule Count

290

Sportsmaster CRF Mini Spring Starter

Spring Starter

20-2.2-8.3+2.1Ca+1.2Mg

 • Advantages
 • Bruksanvisning
Advantages
 • Idealiskt första långtidsverkande gödsel för säsongen.
 • Speciellt urval teknik för snabb reaktion vid kallare förhållanden.
 • Främjar en hälsosam balanserad tillväxt vid början av säsongen.
Bruksanvisning
 • Tillför på torra blad
 • Vattning efter tillförsel hjälper till att lösa produkten och ger en snabbare initial effekt
 • Undvik spridning vid förhållanden med frost och torka
 • Vattning efter spridning minimerar risken för fotavtryck
 • Om produkten spills på stenläggningar, betong, kläder etc, borsta av direkt, eftersom produkten kan orsaka missfärgning. 
 • Spridning ska göras efter luftningsprogram som hålpipsluftning, stickluftning och/eller mossrivning för att förhindra skador på granulaten. 

Sportsmaster CRF Mini innehåller en kombination av långtidsverkande och sammansatt granulerad gödsel. Denna långtidsverkande teknik leder till en regelbunden tillväxt utan tillväxttoppar. Den ej kapslade delen av denna gödsel ger en omedelbar respons på grönytan. 

 

Suggested period of use

 • Jan
 • Feb
 • Mar
 • Apr
 • May
 • Jun
 • Jul
 • Aug
 • Sep
 • Oct
 • Nov
 • Dec