• elemental
Nitrogen Total (N) 19%
Ammoniacal nitrogen (NH4-N) 3,5%
Urea nitrogen (Ur-N) 15,5%
Phosphorus (P) 8,3%
Water soluble 6,5%
Potassium (K) 4,1%
Water soluble 4,1%
Magnesium (Mg) 1,2%
Iron (Fe) 0,50%
Manganese (Mn) 0,50%
Copper (Cu) 0,050%

Characteristics

Longevity

2-3 Months

Genomsnittlig rekommenderad giva

26.5 g/ha

Upplösning av produkt

Fast

Förpackningsstorlek

25 kg

Rekommenderad giva

20,00 - 25,00 g/ha

Grönyterespons

1-3 dagar

Sportsmaster CRF mini Start

Start

19-8.3-4.1+1.2Mg+TE

 • Fördelar
 • Beskrivning
 • Bruksanvisning
 • Spridarinställningar
Fördelar
 • Perfekt vid sådd eller när ny gräsmatta läggs
 • Minimerar risken för att det unga gräset bränns
 • Långtidsverkande kväve ger en snabb etablering och ett tätt gräs
 • Höga fosfatnivåer främjar en stark rottillväxt
 • Paket med spårämnen förbättrar grönytans hälsa
Beskrivning

Sportsmaster CRF Mini Start har ICLs patenterade Poly-S kapsling. Den är idealisk vid sådd eller när nytt rullgräs läggs. 

Långtidseffekten för att man minimerar risken för att det unga gräset bränns samtidigt som det höga fosforinnehållet stimulerar en stark rottillväxt. Det långtidsverkande kvävet möter plantans behov för en snabb etablering och en tät gräsmatta. Innehåller även spårämnen som ger en bättre hälsa hos grönytan. 

 

Bruksanvisning

 


Sprid på torra blad.
Vattna om det inte regnat inom en till två dagar efter spridningen för att få en snabb initial effekt
Spridning ska göras efter luftningsprogram som hålpipsluftning och stickluftning och/eller mossrivning för att förhindra att granulerna skadas
Om produkten spills på trottoarer, betong etc, säkerställ att den borstas av omedelbart eftersom produkten kan orsaka missfärgning

Innehåller järn:

Sprid inte om det är risk för kontakt med betong, marmor, sten, tyg, swimming pool. Om produkten spills på stenläggningar, betong, kläder etc, borsta bort den omedelbart eftersom produkten kan orsaka missfärgningar.

Spridarinställningar
Spridartyp

Antal överfarter

Inställning

Spridar-bredd (m)

Giva g/m2

35

Giva g/m2

40

Giva g/m2

45

Giva g/m2

50

Tallriksspridare

1x överfart

 4

 4,8

N

O

P

R

SR-2000 eller Accupro 2000

 2x överfart

4

4,8

K 1/2

L

M

M 1/2

Valsspridare

1x överfart

 n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

SS-2

2x överfart

 n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

Sportsmaster CRF Mini Start är en kombination av långtidsverkande teknik och sammansatt granulerad gödsel, vilket leder till en regelbunden tillväxt utan tillväxttoppar. Den ej kapslade delen av denna gödsel ger en omedelbar respons på grönyta

Suggested period of use

 • Jan
 • Feb
 • Mar
 • Apr
 • May
 • Jun
 • Jul
 • Aug
 • Sep
 • Oct
 • Nov
 • Dec