• elemental
Nitrogen Total (N) 10%
Ammoniacal nitrogen (NH4-N) 1,3%
Urea nitrogen (Ur-N) 8,7%
Phosphorus (P) 2,2%
Water soluble 1,6%
Potassium (K) 17,4%
Water soluble 17,4%
Magnesium (Mg) 1,2%
Water soluble 1,2%
Calcium (Ca) 2,9%
Water soluble 2,9%

Characteristics

Longevity

2-3 Months

Granule size

1.0-2.5mm

Genomsnittlig rekommenderad giva

20 g/m²

Rekommenderad giva

20 - 35 g/m²

Förpackningsstorlek

25 kg

Typical Granule Count

204

Sportsmaster CRF Mini Stress Control

Stress Control

10-2.2-17.4+2.9Ca+1.2Mg

 • Fördelar
 • Bruksanvisning
Fördelar
 • Den bästa förberedelsen för vinter ger en sund, grön gräsmatta under våren.
 • Långtidsverkande kväve frigörs endast vid förhållanden som är gynnsamma för gräsets tillväxt eftersom de hjälper plantan att stå emot stress
 • Högt kaliuminnehåll stärker cellväggar och hjälper till med plantans vattenreglering
 • Gräsplantan blir mer motståndskraftig mot extrema temperaturer
 • Högt magnesiuminnehåll för förbättrad färg
Bruksanvisning
 • Sprid på torra blad
 • Vattning efter spridning hjälper till upplösningen av produkten och ger en snabbare initial effekt
 • Undvik spridning under förhållanden med frost och torka
 • Vattning efter spridning minimerar risken för fotavtryck
 • Om produkten spills på stenläggningar, betong, kläder etc, borsta av omedelbart, eftersom produkten kan orsaka missfärgning
 • Spridning ska göras efter luftningsprogram som hålpipsluftning, stickluftning och/eller mossrivning för att förhindra att granulaten skadas.

Sportsmaster CRF Mini innehåller en kombination av långtidsverkande och sammansatt granulerad gödsel. Denna långtidsverkande teknik leder till en regelbunden tillväxt utan tillväxttoppar. Den ej kapslade delen av denna gödsel ger en omedelbar respons på grönytan.

Suggested period of use

 • Jan
 • Feb
 • Mar
 • Apr
 • May
 • Jun
 • Jul
 • Aug
 • Sep
 • Oct
 • Nov
 • Dec