• elemental
Nitrogen Total (N) 23%
Ammoniacal nitrogen (NH4-N) 6,2%
Urea nitrogen (Ur-N) 16,2%
Phosphorus (P) 10,0%
Water soluble 7,5%
Potassium (K) 4,2%
Water soluble 4,2%

Characteristics

Longevity

2-3 Months

Granule size

2.0-4.5mm

Genomsnittlig rekommenderad giva

25 g/m²

Upplösning av produkt

10 dagar(visuellt upplöst på marken)

Förpackningsstorlek

25 kg

Rekommenderad giva

20,00 - 30,00 g/m²

Grönyterespons

7 dagar

Sportsmaster CRF Renovator

Renovator

23-10-4.1

 • Fördelar
 • Beskrivning
 • Bruksanvisning
 • Spridarinställningar
Fördelar
 • Idealisk vid sådd eller plantering av ny grönyta
 • Långtidsverkande näringsämnen minimerar risken för brännskador på ungt gräs
 • Ger snabb etablering och en tät gräsmatta
 • Högt fosfatinnehåll stimulerar stark rottillväxt
Beskrivning

Sportsmaster CRF Renovator har ICLs patenterade Poly-S och PACe kapslingstekniker. Dej är perfekt att använda vid sådd eller vid etablering av ny grönyta. De långtidsverkande näringsämnerna minimerar risken för brännskador på ungt gräs. 

Den höga fosfatnivån främjar stark rottillväxt. Det långtidsverkande kvävet matchar behovet hos plantan för att ge en snabb etablering och en tät gräsmatta. 

 

Bruksanvisning

Sprid på torra blad
Vattning efter spridning hjälper till upplösningen av produkten och ger en snabbare initial effekt
Undvik spridning under förhållanden med frost och torka
Vattning efter spridning minimerar risken för fotavtryck
Om produkten spills på stenläggningar, betong, kläder etc, borsta av omedelbart, eftersom produkten kan orsaka missfärgning
Spridning ska göras efter luftningsprogram som hålpipsluftning, stickluftning och/eller mossrivning för att förhindra att granulaten skadas.

Om produkten spills på trottoare, betong, kläder etc, tvätta bort omedelbart eftersom produkten kan skapa fläckar. 

 

 

Spridarinställningar
Spridartyp

Antal överfarter

Inställningar

Spridar-

bredd(m)

Giva g/m2

20

Giva  g/m2

25

Giva g/m2

30

Tallriksspridare

1x överfart

 3

 5,0

 Q

 R 1/2

 Y 1/2

SR-2000 eller Accupro 2000

 2x överfart

 3

 5,0

 M 1/2

 O

 O 1/2

Valsspridare

1x överfart

 n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

SS-2

2x överfart

 n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

Sportsmaster Renovator (2 – 3 månader) är en kombination av långtidsverkande teknik och sammansatt granulatgödsel; jämn tillväxt utan tillväxttoppar. En del av gödseln är inte kapslad, vilket ger en omedelbar respons. 

 

 

Suggested period of use

 • Jan
 • Feb
 • Mar
 • Apr
 • May
 • Jun
 • Jul
 • Aug
 • Sep
 • Oct
 • Nov
 • Dec