• elemental
Nitrogen Total (N) 12%
Ammoniacal nitrogen (NH4-N) 6,2%
Urea nitrogen (Ur-N) 5,8%
Phosphorus (P) 2,6%
Water soluble 2,2%
Potassium (K) 7,5%
Water soluble 7,5%
Magnesium (Mg) 1,8%

Characteristics

Granule size

0.5-3.35mm

Långtidseffekt

6 veckor

Genomsnittlig rekommenderad giva

42,5 g/m²

Upplösning av produkt

4-5 dagar

Rekommenderad giva

35,00 - 50,00 g/m²

Grönyterespons

7 dagar

Sportsmaster Fairway

Fairway

12-2.6-7.5+1.8Mg

 • Fördelar
 • Beskrivning
 • Bruksanvisning
 • Spridarinställningar
Fördelar
 • Idealisk under vår och sommar när grönytan är i aktiv tillväxt
 • Högt kväveinnehåll ger en snabb grönska på golfbanor och sportarenor
 • Balancerad formulering, jämn respons, ingen överdriven tillväxt
 • Förbättrar motståndskraften mot torka och slitage
 • Fyller på de näringsämnen som förlorats i gräsklipp
Beskrivning

Sportsmaster Fairway är ett konventionellt NPK gödselmedel. Det är perfekt för användning under vår- och sommarmånaderna när grönytorna är i god tillväxt. Det har ett högt kväveinnehåll för att skapa snabb grönska på fairways och sportarenor. 

Det har en balanserad formulering som ger en jämn respons utan överdriven tillväxt. Dessutom förbättrar formuleringen motståndet mot både torka och slitage. Dessutom ersätter det de näringsämnen som förloras i gräsklippet. 

Bruksanvisning

Sprid på torra blad. Vattna om det inte regnat inom en till två dagar efter spridning. Bevattning hjälper till med upplösning av produkten och begränsar risken för att gräsklipparen ska plocka upp gödseln vid klippning i låg höjd. Vänta med vertikalskärning och/eller grooming till tre dagar efter spridning. Det gör att granulatet upplöses på ett korrekt sätt. 

 

 

Spridarinställningar
Spridartyp

Antal överfarter

Inställning

Spridar-bredd (m)

Giva g/m2

35

Giva g/m2

40

Giva g/m2

45

Giva g/m2

50

Tallriksspridare

1x överfart

 4

 3,7

 P 1/2

Q

R

S

SR-2000 eller Accupro 2000

 2x överfart

4

 3,7

L 1/2

M

M 1/2

N

Valsspridare

1x överfart

 n/a

 0,91

6

6 1/4

6 3/4

7

SS-2

2x överfart

 n/a

 0,91

4 1/2

4 3/4

5

5 1/4

Sportsmaster Fairway (6 veckor) innehåller sammansatt granulatgödsel som tillverkas som minigranulat; lätt att sprida och jämn fördelning

 

 

Suggested period of use

 • Jan
 • Feb
 • Mar
 • Apr
 • May
 • Jun
 • Jul
 • Aug
 • Sep
 • Oct
 • Nov
 • Dec