• elemental
Nitrogen Total (N) 15%
Ammoniacal nitrogen (NH4-N) 4,3%
Urea nitrogen (Ur-N) 7,0%
Phosphorus (P) 2,2%
Water soluble 1,7%
Potassium (K) 12,4%
Water soluble 12,4%
Iron (Fe) 1,00%

Characteristics

Granule size

0.7-2.2mm

Långtidseffekt

8 veckor

Genomsnittlig rekommenderad giva

42,5 g/m²

Upplösning av produkt

4-5 dagar

Rekommenderad giva

35,00 - 50,00 g/m²

Grönyterespons

7 dagar

Sportsmaster Municipal

Municipal

15-2.2-12.4+Fe

 • Fördelar
 • Beskrivning
 • Bruksanvisning
 • Spridarinställningar
Fördelar
 • Innehåller kväve, i kapslade minigranulat, baserade på Poly-S tekniken
 • Konventionell NPK-gödsel med järn för en rikare färg på grönytan
 • Varar längre än annan konventionell gödsel, upp till åtta veckor
 • Mer förutsägbar frigörning än med gödsel med nitrifikationshämmare
Beskrivning

Sportsmaster Municipal är kapslade minigranulat med kväve, baserade på ICLs Poly-S och konventionell teknik. Det har längre långtidseffekt än annan konventionell gödsel, upp till åtta veckor. 

Sportsmaster Municipal har ett mer förutsägbart frigöringsmönster jämfört med gödsel med nitrifikationshämmare (oxidering).

 

Bruksanvisning

 

 • Sprid på torra blad. Vattna om det inte regnat inom en till två dagar efter spridning
 • Bevattning hjälper till med upplösning av produkten och begränsar risken för att gräsklipparen ska plocka upp gödsel vid klippning i låg höjd.
 • Undvik spridning under förhållanden med frost och torka
 • Vänta med vertikalskärning och/eller grooming till tre dagar efter spridning. Det gör att granulatet upplöses på ett korrekt sätt. 
 • Om produkten spills på trottoarer, betong etc, säkerställ att den borstas bort omedelbart, eftersom den kan orsaka missfärgning. 

 

Innehåller järn:

Sprid inte om det finns risk för kontakt med betong, marmor, sten, tyg, swimming pool etc. Om produkten spills på stenläggningar, betong, kläder etc, borsta bort den omedelbart, eftersom produkten kan orsaka missfärgningar. 

 

Spridarinställningar
Spridartyp

Antal överfarter

Inställningar

Spridar-bredd (m)

Giva g/m2

35

Giva g/m2

40

Giva g/m2

45

Giva g/m2

50

Tallriksspridare

1x överfart

 4

 3,7

 P 1/2

Q

R

S

SR-2000 eller Accupro 2000

 2x överfart

4

 3,7

L 1/2

M

M 1/2

N

Valsspridare

1x överfart

 n/a

 0,91

6

6 1/4

6 3/4

7

SS-2

2x överfart

 n/a

 0,91

4 1/2

4 3/4

5

5 1/4

Sportsmaster Municipal (8 veckor) är en sammansatt granulerad gödsel som tillverkas som minigranulat; lätt spridning och jämn fördelning. 

 

 

Suggested period of use

 • Jan
 • Feb
 • Mar
 • Apr
 • May
 • Jun
 • Jul
 • Aug
 • Sep
 • Oct
 • Nov
 • Dec