• elemental
Nitrogen Total (N) 9%
Ammoniacal nitrogen (NH4-N) 9,0%
Phosphorus (P) 3,0%
Water soluble 2,6%
Potassium (K) 5,8%
Water soluble 5,8%

Characteristics

Granule size

0.5-3.35mm

Verkningstid

6 veckor

Genomsnittlig rekommenderad giva

52,5 g/m²

Upplösning av produkt

4-5 dagar

Rekommenderad giva

35,00 - 70,00 g/m²

Grönyterespons

7 dagar

Sportsmaster Spring & Summer

Spring & Summer

9-3.1-5.8

 • Fördelar
 • Beskrivning
 • Bruksanvisning
 • Spridarinställningar
Fördelar
 • För användning mellan början av våren till slutet av sommaren
 • Bryts ned snabbt för upptag av näringsämnen
 • Minskar risken för brännskador
Beskrivning

Sportsmaster Spring & Summer är en konventionell NPK gödsel för användning mellan april och september, när grönytan växer aktivt. Gödseln bryts ned snabbt för ett snabbt upptag av näringsämnen. Det minskar även risken för att grönytan bränns. 

Bruksanvisning

Sprid på torra blad. Bevattning hjälper till med upplösning av produkten och begränsar risken att gräsklipparen plockar upp gödseln på lågt klippta ytor. Vänta med vertikalskärning och/eller grooming till tre dagar efter spridning, det gör att granulaten löses upp på rätt sätt. 

Spridarinställningar
Spridartyp

Antal överfarter

Inställning

Spridar-

bredd (m)

Giva g/m2

 

          

 

 

 

 

 

 

35

40

45

50

55

60

65

70

Tallriksspridare

1x överfart

 4

3,7

P 1/2

Q

R

S

T

U

V

W

SR-2000 eller Accupro 2000

 2x överfart

4

3,7

L 1/2

M

M 1/2

N

O

O 1/2

P

P 1/2

Valsspridare

1x överfart

n/a

0,91

6

6 1/4

6 3/4

7

7 1/4

7 3/4

8

8 1/4

ss-2

 2x överfart

n/a

0,91

4 1/2

4 3/4

5

5 1/4

5 1/2

5 1/2

5 3/4

6

Sportsmaster Spring & Summer (6 veckor) innehåller en sammansättning av granulerad gödsel som tillverkas som minigranulat; lätt tillförsel och jämn fördelning

 

 

Suggested period of use

 • Jan
 • Feb
 • Mar
 • Apr
 • May
 • Jun
 • Jul
 • Aug
 • Sep
 • Oct
 • Nov
 • Dec