• elemental
Nitrogen Total (N) 35%
Nitrate nitrogen (N03-N) 4,3%
Urea nitrogen (Ur-N) 30,7%
Phosphorus (P) 0%
Potassium (K) 11,6%
Water soluble 11,6%
Iron (Fe) 0,13%
Water soluble 0,13%
Chelated by EDTA 0,13%

Characteristics

Granule size

<2.36mm

Upplösning av produkt

Omedelbart

Förpackningsstorlek

15 kg

Rekommenderad giva

15 - 60 kg / ha

Grönyterespons

< 24 timmar

Sportsmaster WSF High N

Sportsmaster WSF High N

35-0-11.6+Fe

 • Fördelar
 • Beskrivning
 • Bruksanvisning
Fördelar
 • Idealiskt att använda från tidig vår till sensommar
 • Högt kväveinnehåll ger en snabb initial effekt
 • Kväve i form av urea optimerar upptag via bladen
 • Blandade kvävekällor för optimalt upptag till plantorna
 • Kalium för balanserad tillväxt och en stark grönyta
 • Kelaterat järn förbättrar färgen
 • En bra tankblandningspartner för att höja kväve- och järnnivåerna
Beskrivning

Sportsmaster WSF High N är perfekt att använda mellan tidig vår och sensommar. Det är bra för kombinering till ett huvudsakligt granulatgödselprogram. 

De höga kvävenivåerna säkerställer en snabb initial effekt, med ureakvävet och de blandade kvävekällorna är optimala för blad- och rotupptag. Ett kelaterat järninnehåll förbättrar färgen på grönytan medan kalium ger en stark grönyta med balanserad tillväxt. 

 

Bruksanvisning

Sportsmaster WSF produkterna går att tankblanda med andra produkter i serien och med vätmedlena H2Pro och H2Pro Maximize.

För att säkerställa att produkterna löses upp fullständigt: alla produkter ska blandas genom tillsättning av den krävda mängden till halvfull spruttank, och därefter köra omrörning i 10 till 15 minuter. Därefter ska tanken fyllas till hela volymen med vatten. Vattentemperaturen påverkar graden av upplösning. 

Undvik att sprida produkten vid förhållanden med frost och torka. Vattenvolymen som används för Sportsmaster WSF kommer att påverka hur näringsämnena tas upp av plantan. 

Blanda med sprutmönsterindikatorn TurfMark® Extra för att hjälpa till med sprutningen, använd vätmedel och minimera vindavdriften. 


(TurfMark® is a registered Trade Mark of BASF)

För spridning på blad, använd låga vattenmängder (300 till 600 l/) och optimera upptaget genom att undvika höga temperaturer och soliga förhållanden. 

För spridning för rotupptag använd stora vattenmängder (600 till 1000 l/ha) och följ omedelbart upp med två till tre minuters bevattning för att ge den nödvändiga vattenvolymen och för att minska risken för skador på grönytan. 

 

Innehåller järn:

Sprid inte produkten om det är risk för kontakt med betong, marmor, sten, tyg, swimming pool. Om produkten spills på stenläggningar, betong, kläder etc, borsta bort omedelbart eftersom produkten kan orsaka missfärgningar. 

 

Sportsmaster WSF High N är en vattenlöslig premiumgödsel med ICLs patenterade Tmax teknik. Detta ger ett väldigt bra upptag av näringsämnen genom rötter och blad. 

 

 

Suggested period of use

 • Jan
 • Feb
 • Mar
 • Apr
 • May
 • Jun
 • Jul
 • Aug
 • Sep
 • Oct
 • Nov
 • Dec