• elemental
Nitrogen Total (N) 0%
Phosphorus (P) 0%
Potassium (K) 0%
Magnesium (Mg) 12,0%
Water soluble 6,0%
Iron (Fe) 8,00%
Manganese (Mn) 3,00%
Water soluble 2,00%
Copper (Cu) 0,500%
Zinc (Zn) 1,000%

Characteristics

Granule size

0.25-2.5mm

Förpackningsstorlek

20 kg

En förpackning räcker till

1 818 - 2 857 m²

Giva

7 - 11 g/m²

Upplösning av produkt

2-3 dagar

Långtidseffekt

6-8 veckor

Grönyterespons

7 dagar

STEP Hi Mag Hi Mag

Hi Mag

Cu+Fe+Mn+Zn

 • Beskrivning
 • Fördelar
 • Bruksanvisning
 • Användningsområden
 • s
Beskrivning

Step Hi-Mag fyller på de näringsämnen som saknas i din grönyta för att uppnå en sund tillväxt. Det förebygger även framtida brister på spårämnen och kan användas för att förebygga stress hos grönytan. Steg Hi-Mag är gjord av högkoncentrerade fina granuler som säkerställer en snabb upplösning. 

Det innehåller höga nivåer av magnesium för att stärka färgen på grönytan och även förbättra hälsan på den samma. Den är väldigt användbar i områden med mycket sand, där rotzonerna har dåligt kvarhållande av näringen. Step Hi-Mag kan lätt integreras till redan existerande gödslingsprogram. 

 

Fördelar
 • Innehåller alla nödvändiga spårämnen för korrekt näringstillförsel till grönytan
 • Gjord av högkoncentrerade fina granuler för snabb upplösning
 • Högt magnesiuminnehåll förbättrar grönytans hälsa och färg
 • Bra vid användning i områden med mycket sand och för förebyggande av stress
 • Lätt att använda, resultatet håller i upp till sex veckor
 • Kompatibelt med andra redan använda gödslingsprogram
Bruksanvisning

 

 

Sprid på torra blad. Vattna om det inte regnat inom en till två dagar efter spridningen
Bevattning hjälper till att lösa upp produkten och begränsar risken för att gräsklipparen ska plocka upp granulaten på lågt klippta ytor
Vattning efter spridning begränsar fotavtrycken
Undvik spridning vid förhållanden med frost och torka
Vänta med vertikalskärning och/eller grooming till tre dagar efter spridning; då hinner granulaten lösas upp
Frigörningen av kväve minskas signifikant när jordtemperaturen är under 10ºC
Om produkten spills på trottoarer, betong etc, säkerställ att den borstas av omedelbart eftersom produkten kan orsaka missfärgning


Innehåller järn:
Sprid inte om det är risk för kontakt med betong, marmor, sten, tyg, swimming pool. Om produkten spills på stenläggningar, betong, kläder etc, borsta bort den omedelbart eftersom produkten kan orsaka missfärgningar.

 

Användningsområden
 • Greener
 • Tees
s

Spreader Settings PDF

Spridartyp

Giva

Antal överfarter

Inställningar

Spridar-bredd (m)

Giva g/m2

5

Giva g/m2

10

Giva g/m2

15

Tallriksspridare (SR-2000 eller Accupro 2000)

Full 

1x överfart

 7

 4,3

 H

 I 1/2

 K 1/2

Tallriksspridare (SR-2000 eller Accupro 2000)

Halv

 2x överfarter

 7

 4,3

 G 1/2

 H

 I

Valsspridare (SS-2)

Full 

1x överfart

 n/a

 0,91

 2

 2,75

 3,50

Step Hi-Mag är en minigranulatgödsel med alla nödvändiga spårämnen för korrekt näring till grönytan. Den kan spridas i en spridning, som har effekt i upp till sex veckor. 

 

 

Suggested period of use

 • Jan
 • Feb
 • Mar
 • Apr
 • May
 • Jun
 • Jul
 • Aug
 • Sep
 • Oct
 • Nov
 • Dec