• elemental
Nitrogen Total (N) 4%
Urea nitrogen (Ur-N) 4,0%
Phosphorus (P) 0%
Potassium (K) 9,2%
Water soluble 9,2%

Förpackningsstorlek

10 l & 120 l

En förpackning räcker till (10 l)

10 000 - 20 000 m²

Giva

5 - 10 l/ha

Långtidseffekt

3 - 4 veckor

Grönyterespons

Omedelbar

Vitalnova SeaMax

SeaMax

4-0-9.2

 • Beskrivning
 • Viktiga punkter
 • Användningsområden
Beskrivning

Vitalnova SeaMax innehåller tångextrakt vilket har bevisats vara extremt effektivt i försök och hos slutanvändare. Tångkoncentratet har i försök visat att det förbättrar grönytans färg, kvalitet, rotutveckling och stresstolerans. 

 

Viktiga punkter
 • Hjälper att att förbättra rotutvecklingen
 • Förbättrar grönytans färg och kvalitet
 • Hjälper till att förbereda grönytan mot stress
 • Väldigt bra för tankblandningar
Användningsområden

 

 • Greener
 • Tees
 • Fairways
 • Områden runt greener
 • Greens Collars & Approaches
 • Gräsytor på sportarenor
 • Skydd av grönytor
 • Galoppbanor
 • Kricketplaner
 • Tennisbanor med gräs

Flytande formulering av högkoncentrerad och effektiv Seamax med tång.

 

Suggested period of use

 • Jan
 • Feb
 • Mar
 • Apr
 • May
 • Jun
 • Jul
 • Aug
 • Sep
 • Oct
 • Nov
 • Dec