Impact van gecontroleerd vrijkomende meststoffen (Agrocote Max) op opbrengst en kwaliteit van prei

  • Whastsapp

Belangrijkste conclusies

  • Met Agrocote Max werden de stikstofverliezen aanzienlijk verminderd en nam de verkoopbare opbrengst met 4% toe
  • Agrocote Max verhoogde het percentage prei dat in de kwaliteitsklasse Premium (Flandria) viel en leverde meer grotere preien op, wat leidde tot een positieve ROI.
  • Agrocote Max leverde € 874/ha aan extra inkomsten op ten opzichte van producten op basis van DMPP (meststoffen met nitrificatieremmers)

Doel van de proef
Het evalueren van de impact op de opbrengst en kwaliteit van het gebruik van gecontroleerd vrijkomende meststoffen (Agrocote Max) in vergelijking met producten op basis van DMPP (meststoffen met nitrificatieremmers) bij de productie van prei.

Algemene gegevens over de proef
Gewassen: prei, ras Poulton
Locatie: officieel proefstation, België – 2016

 

Behandeling

Product/samenstelling (%)

Dosering, kg/ha

Meststofeenheden, kg/ha

Toepassingsmoment

     

N

 

Agrocote

Max

Kalkammonsalpeter, 27-0-0

296 kg/ha

80

Basismeststof

Agrocote Max, 44-0-0, 1-2M, 100% gecoate N

205 kg/ha

90

Bijbemesting

Totaal aantal meststofeenheden, kg/ha

170

 

DMPP

Kalkammonsalpeter, 27-0-0

296 kg/ha

80

Basismeststof

DMPP (product op basis van nitrificatieremmers), 26-0-0

346 kg/ha

90

Bijbemesting

Totaal aantal meststofeenheden, kg/ha

170

 

 

Economische evaluatie

Agrocote Max

DMPP

Verkoopbare opbrengst, MT/ha

28,8

27,8

Bruto inkomsten, €/ha

14.608

13.684

Extra kosten van de ICL-behandeling

(t.o.v. DMPP), €/ha

50

 

Extra inkomsten/ha

(t.o.v. DMPP), €/ha

874

 

 

Resultaten
De belangrijkste parameters voor het bepalen van de rentabiliteit van een preigewas zijn kwaliteitsklassen en de classificatie van de producten op basis van formaat.
De hoogste prijs wordt betaald voor Flandria-prei en maat 3-4.
Agrocote Max leverde een significant verschil op in zowel het gemiddelde stukgewicht als de totale verkoopbare opbrengst, en de toename van het percentage Flandria en het percentage maat 3-4 met Agrocote Max zorgde voor een positieve ROI.
Over het geheel genomen zorgde Agrocote Max voor een beter resultaat door de kwaliteitsparameters van de hele gewascyclus te verbeteren (donkerdere kleur, grotere en gezondere gewassen).