Bedrijfsverantwoordelijkheid

Bedrijfsverantwoordelijkheid

Een groenere wereld
ICL Specialty Fertilizers is een wereldwijd toonaangevende producent van gespecialiseerde meststoffen en als zodanig erkennen we het belang van milieuverantwoordelijk ondernemen en duurzame praktijken. We nemen onze verantwoordelijkheid door te streven naar goed milieubeheer. We hanteren strenge maatregelen om te zorgen dat onze (bedrijfs)processen zo duurzaam mogelijk zijn. Zo hebben wij een milieumanagementsysteem geïmplementeerd en zijn we ISO 14001-gecertificeerd.

In lijn met onze milieubewuste manier van werken is ICL Specialty Fertilizers lid van het Responsible Care®-programma, dat zich richt op het verbeteren van de prestaties op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.

ICL Specialty Fertilizers heeft het Responsible Care Global Charter ondertekend van de wereldwijde organisatie van de chemische industrie (International Council of Chemical Associations (ICCA)). De principes die in dit charter zijn opgenomen, hebben betrekking op productbeheer, verantwoordelijkheid voor milieurisicobeheer, verbeterde transparantie van de leveringsketen, bijdrage aan duurzame ontwikkeling en een intensievere dialoog met stakeholders en externe toezichthouders.
 
Milieubeleid
ICL Specialty Fertilizers is van mening dat samenwerking essentieel is om een groenere en duurzamere toekomst te bereiken. Wij beschouwen het als onze verantwoordelijkheid om een duurzaam milieu te bevorderen. Daarom hebben we een milieubeleid opgesteld op basis van drie kernwaarden.
 
  • Het milieu beschermen 
    Dit onderdeel van ons beleid is gericht op het beschermen van de natuurlijke omgeving en behelst dat we processen vermijden die gasvormige vervuilende uitstoot genereren en gesloten systemen installeren voor het recyclen van afvalwater. Daarnaast zetten we ons ervoor in om al onze medewerkers te voorzien van de opleidingen en tools die nodig zijn om op een milieuvriendelijke manier te kunnen werken. Om aan onze plicht om het milieu te beschermen te voldoen, zorgen we bovendien dat al onze faciliteiten en processen aan alle wettelijke vereisten voldoen en streven we ernaar ons energie- en waterverbruik terug te dringen.
  • De impact op het milieu monitoren
    Met ons beleid leggen wij ons toe op het evalueren van de milieu-impact van al onze processen. Bovendien investeren wij actief in nieuwe technologieën die schoner en veiliger zijn, zodat we onze productie-efficiëntie kunnen verbeteren en ons energieverbruik kunnen verlagen.
  • De beste landbouwwerkwijzen stimuleren
    ICL Specialty Fertilizers stimuleert de beste landbouwwerkwijzen om ervoor te zorgen dat meststoffen op een veilige en optimale manier worden toegepast. We vervullen een belangrijke rol in dit proces door onze klanten te adviseren over de beste manier om onze producten milieuvriendelijk te vervoeren, op te slaan en te verwerken. Wij stimuleren bovendien het gebruik van op maat gemaakte bemestingsstrategieën zodat de dosering precies aansluit op de specifieke behoeften van de planten.
 
Maatschappelijke verantwoordelijkheid
ICL Specialty Fertilizers neemt zijn verantwoordelijkheid jegens de lokale en internationale gemeenschap door maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Onze activiteiten op dit gebied gaan van het waarborgen van optimale milieuprestaties tot het bevorderen van de gezondheid en veiligheid van de gemeenschap.

Wij hebben een milieumanagementsysteem geïmplementeerd en zijn ISO 14001-gecertificeerd. Dit zijn belangrijke stappen in ons MVO-programma, die blijk geven van onze vastberadenheid om het effect van onze activiteiten op het milieu te minimaliseren en onze milieuprestatie voortdurend te verbeteren.
 
Responsible Care®
ICL Specialty Fertilizers heeft het internationale Responsible Care®-programma geïmplementeerd. Hierin hebben we onze toewijding vastgelegd om onze prestaties op het gebied van milieu, gezondheid en veiligheid voortdurend te verbeteren en een actieve dialoog aan te gaan met al onze stakeholders. Als deelnemer aan het Responsible Care®-programma streven we ernaar onze producten te produceren zonder incidenten en zonder schade toe te brengen aan de omgeving.
 
RHP 
ICL Specialty Fertilizers voert het RHP-certificaat, een toonaangevend kwaliteitskeurmerk in de tuinbouw. Alleen producten die aan de strengste normen op het gebied van veiligheid, netheid en kwaliteit voldoen, mogen het RHP-kwaliteitskeurmerk dragen.
 
GLOBAL G.A.P.
ICL Specialty Fertilizers is geassocieerd lid van GLOBALG.A.P. GLOBALG.A.P. is de internationaal erkende standaard die van toepassing is op de productie van landbouwproducten en ons lidmaatschap onderstreept onze inzet voor goede landbouwpraktijken.