Kwaliteitsborging

Kwaliteitsborging

Betrouwbaarheid van mijn tot akker
Bij ICL Specialty Fertilizers is kwaliteitsborging een van de belangrijkste pijlers. Wij nemen onze verantwoordelijkheid voor de gehele levenscyclus van onze meststoffen. We onderwerpen onze meststoffen in elke fase van ons productieproces aan grondige kwaliteitscontroles, van de grondstoffen die we delven in onze eigen fosfaat- en kalimijnen tot het uiteindelijke meststofproduct. Kwaliteitscontroles hebben de hoogste prioriteit in al onze productiefaciliteiten.

Grondstoffen
Kwaliteitsborging begint bij de controle van onze grondstoffen. ICL bezit mijnen in vier landen: we winnen kalium, fosfaat, broom, magnesium en andere mineralen in Israël, kalium en zout in Spanje, kalium, zout, Polysulphate™ en andere mineralen in het Verenigd Koninkrijk en fosfaten in China. Hierdoor kunnen we garanderen dat onze grondstoffen aan de strengste normen voldoen.
 
Grondstoffen die we niet zelf produceren, worden geproduceerd door ons netwerk van leveranciers. Producenten van grondstoffen worden zorgvuldig gecontroleerd voordat we een samenwerking met ze aangaan, en alle bestanddelen die we bij de productie van onze meststoffen gebruiken, voldoen aan de REACH-verordening.

Productie
Het is een complexe taak om te zorgen dat al onze productieprocessen voortdurend aan alle kwaliteitsnormen voldoen.
De kwaliteit van onze gecoate, gecontroleerd vrijkomende meststoffen wordt in elke fase van het productieproces gecontroleerd. We controleren de rondheid, hardheid en diameter van de korrels, het gehalte aan NPK en sporenelementen, de werkingsduur en het afgiftepatroon.
Wateroplosbare meststoffen worden gecontroleerd op voedingsstoffengehalte, textuur, oplosbaarheid en kleur van de oplossing.
Alle meststoffen van ICL SF voldoen aan de zeer strenge bepalingen en vereisten van EG-verordening 2003/2003 inzake veilige en doeltreffende meststoffen op de Europese markt zoals bepaald door de Europese Unie, en zijn daarom geclassificeerd als “EG-meststoffen”. Om de EG-status te verkrijgen, moet een meststof onder andere “de nutriënten op doeltreffende wijze leveren, mag deze geen schadelijke gevolgen hebben voor de gezondheid van mens, dier of plant of voor het milieu, en moet worden aangetoond dat de meststof is onderworpen aan relevante bemonsterings-, analyse- en beproevingsmethoden.”

Opslag en hantering

Kwaliteitsborging stopt niet na controle van het eindproduct. De meststoffen worden opgeslagen onder geoptimaliseerde omstandigheden (koel en droog) om te zorgen dat ze onze klanten in de best mogelijke staat bereiken.

Levering en gebruik
Meststoffen moeten ook na levering aan de klant, u dus, veilig worden opgeslagen en gehanteerd. Door de producten op correcte wijze op te slaan en te hanteren, voorkomt u dat voedingsstoffen verloren gaan en waarborgt u de veiligheid van uw medewerkers. In onze Checklist voor de opslag van meststoffen
leest u hier alles over.
Bij elk van onze producten hoort een veiligheidsinformatieblad. Op dit veiligheidsinformatieblad vindt u alle belangrijke productinformatie, waaronder de veiligheids- en voorzorgsmaatregelen, informatie over de bestanddelen en de samenstelling, de gevaren voor de gezondheid en het milieu, en transport en hantering. De veiligheidsinformatiebladen van alle producten van ICL zijn te downloaden via de SDS Viewer.

Heeft u nog vragen over uw meststoffen?
Onze zorg eindigt niet zodra we onze producten hebben verkocht en geleverd. Heeft u een vraag over het gebruik van onze producten? Wilt u uw bemestingsplan optimaliseren? Maakt u zich zorgen om eisen die uw kopers stellen? Onze ICL Specialty Fertilizers-adviseurs helpen u graag de beste keuze te maken. Op deze pagina vindt u meer informatie over onze adviseurs.

Onderwerpen


Bekijk in deze infographic wat wij doen om de kwaliteit van onze producten te kunnen garanderen: