Meststof Agrocote Max past in toekomstgerichte bedrijfsvoering

10 januari 2018
  • Whastsapp

Nederland heeft veel innovatieve akkerbouwers. Ook akkerbouwer William de Jonge heeft de pioniersgeest stevig omarmd en heeft in 2017 voor het eerst controlled release fertilizers gebruikt in uien. De Jonge: “Ik heb pas één jaar Agrocote Max gebruikt, maar ik kan nu al zeggen dat het goed uitgepakt heeft in de uien.”

Bron: AkkerbouwActueel

Zijn visie is gestaafd op duurzaamheid, zuinig omgaan met de bodem en een focus op kwaliteit. De Jonge zocht vanuit die gedachtegang naar een product dat continu stikstof loslaat: “Vooral bij uien, wat een echt kwaliteitsproduct is, wil je een mestkorrel die op een gecontroleerde manier voeding geeft aan de plant. Dit lijkt een mooi product daarvoor. Ik heb het hele seizoen geen kleurverschil gezien en ook geen opbrengstverschil ten opzichte van de standaardbemesting. Qua gemak heeft het ook zeker meerwaarde. Agrocote Max hoeft slechts één keer gestrooid te worden en daarna hoeft er niet meer bijbemest te worden. Hierdoor ben ik niet afhankelijk van weersomstandigheden voor het laten slagen van een bij bemesting. Vooral in de uienteelt is het belangrijk dat het praktisch werkbaar is. Een goede harde, uniforme korrel die gemakkelijk te strooien is. Ik probeer met een zo laag mogelijke footprint te ondernemen, dan moet je niet een werkbreedte van twaalf meter strooien. Ik heb Agrocote Max op 45 meter gestrooid vanaf de vaste rijpaden.”

Meststof Agrocote Max past in toekomstgerichte bedrijfsvoeringSuccesvol toegepast in de uienteelt


Beproefde techniek
Gecontroleerd vrijkomende meststoffen worden in de tuinbouw al vijftig jaar gebruikt. Doordat ICL een nieuwe coatingstechniek heeft ontwikkeld wordt het nu ook gangbaar in de landbouw. Roel Bloemert (ICL adviseur): “We zijn vijf jaar geleden begonnen om Agrocote Max in de praktijk te testen. De resultaten zijn tot nu toe zeer goed.” Gecoate meststoffen werken eigenlijk heel eenvoudig: de basis is een ureum-korrel met een coating (een membraam). De korrel trekt vocht aan uit de omgeving en dat zorgt ervoor dat de nutrienten in de korrel oplossen. D.m.v. osmose (concentratieverschil, red.) wordt de nutrientenoplossing door de coating (membraan) gedrukt. Als de concentratie buiten de korrel hoger is dan in de korrel stopt het osmose proces. “Je kunt het vergelijken met een pomp die elke dag een deel van de nutrienten oplossing naar buiten drukt en zo dus de plant dagelijks van voeding voorziet ”
De Jonge strooide de meststof kort na het zaaien, hetgeen ook past bij de behoefte van de uienplant. In de jeugdgroei heeft die niet direct stikstof nodig, maar pas in de latere stadia wordt de waterbehoefte deels vervangen door stikstofbehoefte: “Het strooien voor de opkomst van het gewas doe ik ook omdat mijn uien in een graanstoppel staan. We hebben mest over dat land heen gereden en er heeft een groenbemester gestaan. Er moet voldoende tijd zijn om al dat organisch materiaal om te zetten. Aangezien daar stikstof voor nodig is, strooi ik zo snel mogelijk na het zaaien al de meststoffen over het land.”

C/N-ratio
De Jonge was al jarenlang op zoek naar ‘gecontroleerd vrijkomende meststoffen’ die ook nog eens het bodemleven stimuleren. “Er zijn ook verschillende stikstofmeststoffen die met nitrificatie- of ureaseremmers werken. Dat past niet in onze visie om op een natuurlijke manier langzame afgifte te realiseren. Doordat Agrocote Max gecontroleerd stikstof afgeeft -het geeft geen zoutpieken-, is het een vriendelijke meststof voor het bodemleven. Agrocote Max is ook de enige meststof die alleen op temperatuur zijn afgifte bepaalt, hierdoor is hij ook beter te sturen. Samen met de lagere kostprijs, zorgt dit voor maximaal rendement voor akkerbouwers die hiermee werken.”
Het waren ook die telers die met het verzoek kwamen om dit product toepasbaar en betaalbaar te maken voor de akkerbouwsector. Roel Bloemert: “ICL is er altijd al van overtuigd geweest dat gecontroleerd vrijkomende meststoffen goed kunnen renderen in akkerbouwgewassen. Dat gevoel werd onderstreept vanaf het eerste moment dat we Agrocote Max introduceerden. Alle gebruikers zijn enthousiast.” Ook De Jonge is zeer tevreden over de effecten, al heeft hij Agrocote nog maar één jaar toegepast. “Eén jaar is geen jaar, maar ik kan al wel zeggen dat het geen negatieve effecten heeft op de teelt. Het was voor mij eerst afwachten of het product op de juiste momenten zijn werk doet. Ik heb qua opkomst en groei geen verschil gezien met andere jaren, dat bevestigt voor mij dat het werkt.”

Vijf stappenplan
Het gebruik van Agrocote Max is voor De Jonge onderdeel van een totaalconcept. In het vijf stappenplan staat bodemvruchtbaarheid centraal. Nutma: “Bodemanalyses vormen de basis voor dit stappenplan. In de eerste stap kijken we naar verhouding calcium, magnesium en kalium aan het kleihumuscomplex. Dit is belangrijk voor de bodemstructuur en de pH-waarde. De tweede stap is de activiteit van het bodemleven bekijken aan de hand van de waarde zoals die is weergegeven op de bodemanalyse. De derde stap – misschien wel de moeilijkste stap – is het op peil houden of brengen van het organische stofgehalte. We kijken dan naar het organische stofpercentage in verhouding tot het kleipercentage. Op kleigronden is dat bijna altijd te laag, dus dat is een belangrijk aandachtspunt. Bij stap vier worden de spoorelementen (micronutriënten) aangevuld en in stap vijf de hoofdelementen.”
Grofweg kan gesteld worden dat stap één tot en met drie ontwikkeld zijn voor het voeden van de bodem en de laatste twee stappen voor het voeden van de plant. De Jonge: “Dat is wezenlijk anders dan voorheen werd gedaan. Tien, vijftien jaar geleden werd meestal direct gestart met het bemestingsadvies. Nu kijken we eerst waar onbalans in de bodem is, om dat op het juiste moment te repareren met producten die daar een positieve bijdrage aan leveren. Agrocote Max zorgt ervoor dat de bodemvruchtbaarheid in stand wordt gehouden en past daarmee perfect in de vijfde stap van het plan.”

Praktische korrel
De Jonge gaat in elk geval ook komend seizoen door met het toepassen van de mestkorrel: “Dit soort dingen moet je meerdere jaren doen voordat je conclusies gaat trekken. Het gaat mij vooral om de productkwaliteit. De stikstof is dit jaar op de juiste momenten vrijgekomen en dat terwijl we alle soorten weers- en temperatuurinvloeden voorbij hebben zien komen dit groeiseizoen. Daarnaast is voor mij duurzaamheid een zeer belangrijk punt. Ik doe niks op smalle banden. We strooien alles op 45 meter en vanaf vaste rijpaden. Deze korrel is dan heel gemakkelijk en praktisch om te gebruiken. Ook dat zorgt ervoor dat ik heel tevreden ben over dit product.”