Jakość

Jakość nawozów decyduje o jakości plonów

ICL Specialty Fertilizers dostarcza nawozy najwyższej jakości. Każdy etap produkcji, od pozyskania surowców, przez procesy technologiczne, aż po zastosowanie w polu, podlega ścisłej kontroli. Testujemy nasze produkty, żebyś miał pewność, że Twoje rośliny dostają wszystkie składniki pokarmowe, których potrzebują do wzrostu i rozwoju. Nasze nawozy są dostosowane do regulacji prawnych takich jak np. dyrektywa azotanowa. 

Kontrolujemy każdy etap produkcji nawozów, począwszy od wydobycia surowców z kopalni. Działamy w sposób przemyślany i zrównoważony, wybieramy skuteczne i bezpieczne rozwiązania.

Możesz na nas polegać

Jako producent, mierzysz się z wysokimi wymaganiami stawianymi przez odbiorców Twoich plonów i wymogami prawnymi. ICL pomaga sprostać oczekiwaniom najbardziej wybrednych klientów.

Skontaktuj się z naszymi doradcami. Na podstawie wyników analizy wody i podłoża opracują zalecenia nawozowe dostosowane do Twoich metod produkcji i warunków w Twoim gospodarstwie. Dzięki temu uzyskasz plon, który łatwo znajdzie nabywców

Skontaktuj się z naszymi doradcami