• F. tlenkowa
  • Składnik
Azot całkowity (N)14%
f. azotanowa (N-NO3)6,2%
f. amonowa (N-NH4)7,8%
Pięciotlenek fosforu (P205)8%
Rozpuszczalne w wodzie (P205)6,0%
Tlenek potasu (K20)11%
Rozpuszczalne w wodzie (K20)11,0%
Tlenek magnezu (MgO)2,0%
Rozpuszczalne w wodzie1,3%
Żelazo (Fe)0,42%
Chelatowane EDTA0,08%
Mangan (Mn)0,06%
Bor0,02%
Rozpuszczalne w wodzie0,02%
Miedź (Cu)0,045%
Rozpuszczalne w wodzie0,028%
Molibden (Mo)0,020%
Rozpuszczalne w wodzie0,014%
Cynk (Zn)0,015%
Azot całkowity (N)14%
f. azotanowa6,2%
f. amonowa7,8%
Fosfor (P)3,5%
Rozpuszczalne w wodzie2,6%
Potas (K)9,1%
Rozpuszczalne w wodzie9,1%
Magnez (Mg)1,2%
Rozpuszczalne w wodzie0,8%
Żelazo (Fe)0,42%
Chelatowane EDTA0,08%
Mangan (Mn)0,06%
Bor0,02%
Rozpuszczalne w wodzie0,02%
Miedź (Cu)0,045%
Rozpuszczalne w wodzie0,028%
Molibden (Mo)0,020%
Rozpuszczalne w wodzie0,014%
Cynk (Zn)0,015%

Charakterystyka

Czas działania

8-9 mies.

Granulacja

2.0-4.5mm

Osmocote Exact Protect 8-9M

Protect 8-9M

14-8-11+2MgO+TE

  • Zalety:
  • Informacje dot. stosowania:
  • Zalecane dawki:
Zalety:
  • Optymalna dostępność składników przez cały sezon,
  • Składniki są uwalniane dopiero 2-3 miesiące po sadzeniu roślin,
  • Podczas jesiennego sadzenia może być aplikowany w pełnej zalecanej dawce, bez konieczności powtarzania nawożenia wiosną,
  • Umożliwia ograniczenie wiosennych prac w szkółce,
  • Przeznaczony dla roślin wrażliwych na zasolenie podłoża,
  • Wysoka skuteczność działania, wysoki stopień wykorzystania składników.
Informacje dot. stosowania:

Zastosowanie właściwej, zalecanej dawki jest kluczem do uzyskania roślin najwyższej jakości. W zależności od uprawianego gatunku i warunków wzrostu, dodatkowe nawożenie może być niezbędne.

W celu ustalenia optymalnej dawki, skontaktuj się z doradcą ICL.


Czas działania Osmocote Exact Hi.End 8-9M zależy od temperatury podłoża (podawany czas dotyczy temperatury 21ºC). W zależności od temperatury panującej po wykonaniu nawożenia, początek uwalniania składników jest opóźniony o ok. 2 miesiące.

16ºC 21ºC 26ºC
10-11M 8-9M 6-7M

 

Przechowywać w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła. Częściowo zużyte opakowanie - starannie zamknąć.

Zalecane dawki:
 Nawożenie Niskie Przeciętne Intensywne
Uprawy szkółkarskie 1.5-2 g/l 2-3 g/l 3-5 g/l

 

UWAGA

Powyższe dawki stanowią ogólne wytyczne stosowania i muszą być dostosowane do specyficznych warunków uprawy. Dawki podane w tabeli dotyczą podłoża z maksymalnym dodatkiem 0,5 kg/m³ nawozu podstawowego. Dla większości roślin sadzonych jesienią nie jest konieczne dodawanie nawozu podstawowego.
Osmocote Exact Protect 8-9M może być mieszany z podłożem lub stosowany punktowo podczas sadzenia. Nawożenie punktowe (dibbling) jest zalecane jedynie w przypadku roślin o dobrze ukształtowanym systemie korzeniowym (rośliny z pojemników P7, P9). Stosować aplikatory, które nie powodują uszkodzenia granul.

Osmocote Exact Protect zawiera 100% podwójnie zaotoczkowanych granulek. Początek uwalniania składników jest opóźniony o 6-8 tygodni. W zależności od uprawianego gatunku i warunków wzrostu, dodatkowe nawożenie może być niezbędne.

W celu ustalenia optymalnej dawki, skontaktuj się z doradcą ICL.

Przed pierwszym zastosowaniem Osmocote lub przy zmianie stosowanych dawek, zalecamy wykonanie próby na niewielkiej powierzchni uprawy. W związku ze zróżnicowanymi warunkami uprawy, niezależnymi od nas, firma ICL nie bierze odpowiedzialności za negatywne skutki stosowania nawozów.

Osmocote Exact Protect jest opracowany z myślą o jesiennym sadzeniu roślin i uprawie roślin szkółkarskich wrażliwych na zasolenie podłoża.