Vätmedel

Vätmedel

Vätmedel

Vatten är en värdefull resurs som är viktig för att skapa en grönyta med högsta kvalitet. Vår unika och flexibla serie med vätmedel och daggmedel är utformade för att optimera vattenhanteringen. 

 

De finns som flytande, som granulat och som tabletter, och dessa vätmedel, vattenbevarande ytaktiva ämnen och daggmedel har utvecklats för att passa in i din aktuella vattenhanteringsstrategi. Med en patenterad teknik erbjuder serien förebyggande och kurativa produkter som är lämpliga för våta och torra förhållanden, och som kan användas när som helst över året. 

 

H2Pro

Vår unika och flexibla serie H2PRO bestående av vätmedel och daggmedel har utformats för att optimera vatten- och fukthanteringen.

Read more