Växtskydd

Växtskyddsprodukter

När det kommer till skydd av grönytor och hantering av fritidsområden, tillhandahåller vår serie med växtskyddsprodukter majoriteten av de verktyg du behöver i din arsenal. 

Kraftfulla, snabbverkande herbicider tillsammans med beprövade och effektiva lösningar mot skadegörare i grönytegräs och en ledande serie med fungicider med förebyggande, kurativa och eradikativa verkningssätt, som tillsammans säkerställer att du har friska grönytor. 

 

 

Herbicider

ICL tillhandahåller ett stort urval av ogräsmedel för: grönytor, buskage, gångvägar, stigar och trottoarer.

Read more