Förpackningsstorlek

5 liter

Dosering (allmän rengöring)

250 ml in 100 l vatten

 Sp0tless

 • Beskrivning
 • Viktiga punkter
 • Användningsområden
 • Bruksanvisning
 • MSDS
Beskrivning

Sp0tless är ett högt formulerat rengöringsmedel för rengöring och dekontaminering av sprututrustning. Det är speciellt effektivt för att ta bort klibbiga formuleringar. 

 

Viktiga punkter
 • Gör att effektiviteten hos sprututrustningen bibehålls
 • Dekontaminerar sprutan efter användning
 • Det är speciellt effektivt för att ta bort klibbiga formuleringar (sulfonylurea (Grupp B) och carfentrazone-ethyl (Grupp G) herbicider)
Användningsområden
 • Betong 
 • Asfalt
 • Stenbeläggning
 • Konstgjorda sportytor
 • Hårdgjorda ytor (förutom marmor och skiffer)
Bruksanvisning

RENGÖRINGSPROCEDUR

Viktigt: Alla sköljrester från spruttanksrengöringen ska sprutas ut på en gröda som är godkänd för de produkter som använts, utan att den maximala individuella dosen för grödan överskrids. Rengöringen kan avslutas på yta för rengöring med vattenrengöringssystem. 

 • Omedelbart efter sprutning och med helt tömd tank, slangar och bommar. Tvätta av alla kontamineringar på utsidan av sprututrustingen med Sp0tless (50 ml i 10 l vatten)
 • Skölj insidan av tanken med rent vatten och spola igenom slangar och bom genom att använda 10 % av tankvolymen. Töm tanken fullständigt.
 • Fyll tanken till hälften med vatten och häll i Sp0tless Tank Cleaner med utvald dos. Rör om och spola snabbt slangar, bom och munstycken. Fyll därefter tanken helt med vatten och rör i 15 minuter. Spola  slangarna och spruta ut allt innehållet genom bommen. Töm tanken fullständigt. 

OBS: Om det inte är möjligt att tömma tanken helt, repetera steg 3 innan du går till steg 4. För väldigt stora sprutor med inre sprinklers är det inte nödvändigt att fylla tanken helt. Med omrörning och sprinklers igång säkerställ att kontakttiden mellan rengöringslösningen och alla inre ytor i tanken är 15 till 30 minuter. För extra motståndskraftiga kombination, låt rengöringslösningen verka i 24 timmar för att öka borttagandet av rester. Om man förväntar sig att slangar och rör är kontaminerade, öka tiden som lösningen verkar till 48 timmar. 

 • Munstycken, silar och filter ska rengöras med en ny lösning av Tank Cleaner och vatten (50 ml i 10 l vatten). 
 • Skölj tanken med rent vatten och spola igenom slangar och bom. Töm tanken fullständigt
 • Prov på slutsköljning kan appliceras på en mottaglig växt för att säkerställa total dekontaminering.

 

Sp0tless är ett rengöringsmedel för spruttankar och allmän rengöring.

 

Suggested period of use

 • Jan
 • Feb
 • Mar
 • Apr
 • May
 • Jun
 • Jul
 • Aug
 • Sep
 • Oct
 • Nov
 • Dec