• oxide
  • Prvky
Celkový dusík (N) 18%
Dusík N-NH4C 2,6%
Mu 14,6%
Oxid fosforečný P2O5 9%
rozpustný (P205) 8,1%
Oxid draselný (K20) 13%
rozpustný (K20 13,0%
Oxid hořečnatý (MgO) 2,0%
Železo (Fe) 0,05%
Mangan (Mn) 0,15%
Bór (B) 0,03%
Měď (Cu) 0,080%
Molybden (Mo) 0,010%
Zinek (Zn) 0,020%
Celkový dusík (N) 18%
Amoniakální dusík (NH4-N) 2,6%
Mu 14,6%
Fosfor (P) 3,9%
rozpustný 3,5%
Draslík (K) 10,8%
rozpustný 10,8%
Hořčík (Mg) 1,2%
Železo (Fe) 0,05%
Mangan (Mn) 0,15%
Bór (B) 0,03%
Měď (Cu) 0,080%
Molybden (Mo) 0,010%
Zinek (Zn) 0,020%

Osmoform Pre-Mix

18-9-13+2MgO+TE