• oxide
  • Prvky
Celkový dusík (N) 19%
Dusík N-NO3 8,9%
Dusík N-NH4C 10,1%
Oxid fosforečný P2O5 6%
rozpustný (P205) 4,5%
Oxid draselný (K20) 11%
rozpustný (K20 11,0%
Oxid hořečnatý (MgO) 2,0%
Železo (Fe) 0,50%
Celkový dusík (N) 19%
Nitrátový dusík (N03-N) 8,9%
Amoniakální dusík (NH4-N) 10,1%
Fosfor (P) 2,6%
rozpustný 2,0%
Draslík (K) 9,1%
rozpustný 9,1%
Hořčík (Mg) 1,2%
Železo (Fe) 0,50%
Osmocote Topdress 5-6M

Topdress 5-6M

19-6-11+2MgO+0.5Fe

  • Výhody
  • Návod k použití
  • Doporučení
Výhody
  • Osmocote Topdress obsahuje rychle i pomalu se uvolňující dusík a fosfor 
  • Osmocote Topdress je bezprašný
  • Osmocote Topdress FT obsahuje přídavek stopových prvků pro efekt ozelenění
Návod k použití

Hnojivo Osmocote Topdress bylo speciálně vyvinuté pro hnojení na povrch substrátu v kontejnerech ve školkách. Produkt lze aplikovat na povrch substrátu s cílem dosáhnout rychlého zazelenání nebo rychle odstranit příznaky nedostatku živin. Hnojení na povrch substrátu lze provádět v případech, kdy se aplikuje závlaha shora nebo kapková závlaha. Používá-li se kapková závlaha, měl by se produkt umístit přímo pod kapač(e).

Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.
 
Skladujte v suchu. Nespotřebované nebo poškozené pytle je nutné pečlivě uzavřít.
Doporučení
  Kontejnery menší
než 10 litrů
Kontejnery větší
než 10 litrů
Kontejnerové školky 2-4 g/l 1 g/l pro každý litr objemu navíc*

*Například
Celková dávka v případě kontejneru s obsahem 50 litrů:
3 g/l pro prvních 10 litrů = 30 gramů
1 g/l na dalších 40 litrů = 40 gramů
Celkem = 30 + 40 = 70 gramů na 50 l kontejner


Attention
Snížte doporučené dávkování pro rostliny citlivé na zasolení. Produkt aplikujte pouze na povrch substrátu. V případě kapkové závlahy aplikujte hnojivo přímo pod kapkovač.
Tento produkt není určený pro mísení do substrátu ani pro aplikaci do sázecí jamky. Tento produkt není určený pro náplavové závlahové systémy.
Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.
Než provedete změnu dávkování, aplikace či jinou změnu, vyzkoušejte ji nejprve na malém vzorku.
Vzhledem k různým podmínkám a nemožnosti ovlivnit vlastní aplikaci, nemůže být společnost ICL SF odpovědná za žádné negativní výsledky.

Hnojivo Osmocote Topdress je určené k aplikaci na povrch substrátu v kontejnerových školkách.