• oxide
  • Prvky
Celkový dusík (N) 30%
Dusík N-NO3 2,9%
Dusík N-NH4C 2,0%
Močovinový dusík (Ur-N) 25,0%
Oxid fosforečný P2O5 10%
rozpustný (P205) 10,0%
Oxid draselný (K20) 10%
rozpustný (K20 10,0%
Oxid hořečnatý (MgO) 2,0%
rozpustný 2,0%
Železo (Fe) 0,04%
rozpustný 0,04%
EDTA chelát 0,04%
Mangan (Mn) 0,02%
rozpustný 0,02%
EDTA chelát 0,02%
Bór (B) 0,05%
rozpustný 0,05%
Měď (Cu) 0,010%
rozpustný 0,010%
EDTA chelát 0,010%
Molybden (Mo) 0,001%
rozpustný 0,001%
Zinek (Zn) 0,020%
rozpustný 0,020%
EDTA chelát 0,020%
Celkový dusík (N) 30%
Nitrátový dusík (N03-N) 2,9%
Amoniakální dusík (NH4-N) 2,0%
Močovinový dusík (Ur-N) 25,0%
Fosfor (P) 4,4%
rozpustný 4,4%
Draslík (K) 8,3%
rozpustný 8,3%
Hořčík (Mg) 1,2%
rozpustný 1,2%
Železo (Fe) 0,04%
rozpustný 0,04%
EDTA chelát 0,04%
Mangan (Mn) 0,02%
rozpustný 0,02%
EDTA chelát 0,02%
Bór (B) 0,05%
rozpustný 0,05%
Měď (Cu) 0,010%
rozpustný 0,010%
EDTA chelát 0,010%
Molybden (Mo) 0,001%
rozpustný 0,001%
Zinek (Zn) 0,020%
rozpustný 0,020%
EDTA chelát 0,020%

Nutriflow

30-10-10+2MgO+TE