• oxide
  • Prvky
Celkový dusík (N) 6%
Dusík N-NH4C 1,1%
Močovinový dusík (Ur-N) 4,9%
Phosphorus Pentoxide (P205) 5%
Water soluble (P205) 4,3%
Potassium Oxide (K20) 18%
Water soluble (K20) 18,0%
Oxid hořečnatý (MgO) 2,0%
Celkový dusík (N) 6%
Amoniakální dusík (NH4-N) 1,1%
Močovinový dusík (Ur-N) 4,9%
Fosfor (P) 2,2%
rozpustný 1,9%
Draslík (K) 14,9%
rozpustný 14,9%
Hořčík (Mg) 1,2%

Impact Fertiliser Indigrow

06+05+18+2MgO