Onion

Cibule vyžaduje draslík ve stejných dávkách jako dusík, ale vápník je třeba této rostlině dodávat ve výrazně vyšších dávkách. Dostatečné množství dostupných živin je zejména důležité při tvorbě cibulí. V této fázi jsou potřeba vysoké dávky K a N. Ostrost chutě zvyšují hnojiva s obsahem S, ale snižuje ji N v amoniakální formě. Kořenový systém je mělký a vláknitý, proto je třeba aplikovat hnojiva 10-15 cm pod osivo. Optimální pH půdy je >6.0. Nejvhodnější program minerální výživy cibule zahrnuje kombinaci hnojiv s řízeným uvolňováním živin a listové výživy. V některých oblastech se praktikuje i fertigace plně rozpustnými hnojivy.