Postanite prodavač

Ukoliko želite distribuirati samo jednu paletu naših proizvoda ili ste zainteresirani za veće količine kontaktirajte nas kako bi vam dali najbolju ponudu sa mogućnosti najbolje zarade za Vas.
Također vam pomažemo sa marketingom, oglašavanjem, pristupom bazi kupaca, pristup ICL bazi znanja i posjeti na terenu samim kupcima.
Naručite proizvode direktno iz tvornice!

Saznajte gdje kupiti naše proizvode – nađi svog dobavljača

 

Slobodno nas kontaktirajte za izradu preporuka za vašu proizvodnju, analizu tla i vode, rješavanje specifičnih problema, testiranja naših proizvoda i slično!

ICL-SF distributori