• Oksidi
  • Elementi
Ukupan dušik (N) 41%
Dušikova urea (Ur-N) 41,0%
Phosphorus Pentoxide (P205) 0%
Potassium Oxide (K20) 0%
Ukupan dušik (N) 41%
Dušikova urea (Ur-N) 41,0%
Fosfor (P) 0%
Kalij (K) 0%

Karakteristike

Dugotrajnost

5-6 Mjeseci

Agrocote Max 5-6M

Max 5-6M

41-0-0

  • Prednosti
  • E-Max tehnologija otpuštanja
Prednosti
  • Učinkovitost hranjivih tvari – lagani omotač omogućuje pohranu veće razine hranjivih tvari za poboljšanu kvalitetu biljaka i veći prinos.
  • Učinkovito otpuštanje – kontrolirano i konzistentno vrijeme otpuštanja hranjivih tvari, čak i pri višim temperaturama, odgovara svim nutritivnim potrebama uzgajanih kultura.
  • Ekonomičnost – maksimalna učinkovitost hranjivih tvari smanjuje učestalost i broj primjena te smanjuje ukupne troškove proizvodnje.
  • Ekološki prihvatljivo – konzistentna isporuka hranjivih tvari smanjuje ukupan utjecaj na okoliš sa smanjenim ispiranjem, isparavanjem i drugim oblicima gubitaka hranjivih tvari u tlu. Manji rizik od zagađenja podzemnih voda.
E-Max tehnologija otpuštanja

 

Vlaga prodire kroz omotač Hranjive tvari se rastope i stvore otopinu unutar granule Kako temperatura raste, hranjive tvari se otpuštaju kroz polimerni omotač Nakon što se hranjive tvari u potpunost otpuste u tlo, polimerni omotač se počinje raspadati

E-Max tehnologija otpuštanja je polimerni omotač oko makro i mikro hranjivih tvari, koji poboljšava učinkovitost hranjivih tvari i njihovu apsorpciju od strane biljaka. Takvo otpuštanje hranjivih tvari se potiče temperaturom i vlagom te time omogućuje predvidljivu dugotrajnost, čak i pri najtoplijim vremenskim prilikama.