• Oksidi
  • Elementi
Ukupan dušik (N) 16%
Dušik N-NO3 5,6%
Dušik N-NH4C 7,1%
Dušikova urea (Ur-N) 3,3%
Phosphorus Pentoxide (P205) 7%
Water soluble (P205) 5,2%
Potassium Oxide (K20) 9%
Water soluble (K20) 9,0%
Magnezijev oksid (MgO) 9,0%
Topivo 2,3%
Ukupan dušik (N) 16%
Nitrate nitrogen (N03-N) 5,6%
Amonijev dušik (NH4-N) 7,1%
Dušikova urea (Ur-N) 3,3%
Fosfor (P) 3,1%
Topivo 2,3%
Kalij (K) 7,5%
Topivo 7,5%
Magnezij (mg) 5,4%
Topivo 1,4%

Agroblen Total

16-7-9+9MgO