PROMÓCIÓ: “50 Years of Osmocote”

Feltételek és játékszabály

 

 1. Általános feltételek

 

 • A promóciós játék szervezője az Everris International B.V. (‘EVERRIS’), regisztrált székhely: Nijverheidsweg 1-5, 6422 PD Heerlen, Hollandia; magyarországi kereskedelmi képviselet címe: 2092 Budakeszi, Erkel Ferenc utca 26. A promóció célja a EVERRIS Osmocote márkájának népszerűsítése.
 • Ebben a Játékszabályzatban a következő megnevezések érvényesek:
 1. Promóció: a “50 years of Osmocote” promóciós játék.
 2. Promóció időtartama: 2017. június 1-től 2017. augusztus 30-ig.
 3. Promóciós játékszabályzat: ezen szabályzat.
 4. Játékos: a Promócióban részt vevő jogi személyek. A Promócióban természetes személyek nem vehetnek részt!
 • A Promócióban való részvétel egyúttal ezen Promóciós játékszabályzat elfogadását jelenti, amely megtekinthető a icl-sf.hu/Osmocote50 weboldalon. Az EVERRIS fenntartja a jogot a Promóciós játékszabályzat megváltoztatására a Promóció időtartama alatt. Minden ilyen változás a www.icl-sf.hu/Osmocote50 weboldalon lesz megtekinthető.
 • A Promóciós játékszabállyal kapcsolatban felmerülő bármely kérdések, megjegyzések illetve panaszok e-mailen keresztül, a e-mail címen jelezhetőek az EVERRIS számára. Az EVERRIS minden tőle elvárhatót megtesz a panaszok orvoslására az elvárható legrövidebb időn belül.

 

 1. Részvétel és Játékosok

 

 • A Promócióban való részvétel csak a Promóció időtartama alatt lehetséges.
 • A Promócióban való részvételhez a Játkosoknak regisztrálniuk kell a promóciós oldalon. Ezt a Promóció időtartama alatt tehetik meg. A következő adatok megadása szükséges:
 • Cég neve;
 • Cég címe;
 • a kapcsolattartó munkatárs teljes neve;
 • a kapcsolattartó munkatárs emailcíme;
 • a kapcsolattartó munkatárs telefonszáma.
  • A Promócióban részt vevő Játékosok kizárólag Magyarországon regisztrált jogi személyek lehetnek. A játékban nem vehetnek részt a Szervező (EVERRIS) és a Szervező megbízásából eljáró gazdasági társaság vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai és azok közeli hozzátartozói.
  • A Jatékosok cégenként csak egyszer regisztrálhatnak a Promócióra.
  • Az Everris semmilyen kommunikációs vagy egyéb költséget nem számol fel a Promócióban való részvételért.
  • Az EVERRIS-nek joga van Játékosokat kizárni a Promócióból, ha ezen Játékosok által szolgáltatott információ hibás, hiányos vagy félrevezető
  • Az EVERRIS semmilyen körülmények között nem tehető felelőssé azért, ha a Játékos által megadott telefonszám, email cím vagy postai cím nem helyes, illetve a hálózati, hardware vagy software hibákért sem, melyek esetleg a megadott adatok hibás vagy késői megjelenését vagy hiányát okozzák.

 

 1. Díjazás és a sorsolás folyamata

 

 • A Játékosok közül szakmai szempontok alapján választunk havonta egy résztvevőt, akit megajándékozunk két zsák Osmocote-tal és a lehetőséggel egy, a Játékos számára ingyenes riportcikk lehetőségével, amelyben bemutathatja saját vállalkozását. A Fődíjra jogosult Játékost a játék végén, legkésőbb 2017. augusztus 31-én, véletlenszerű sorsolással, egy elektronikus rendszer segítségével választjuk ki az összes regisztrált Játékos közül.
 • A nyeremények becsült összege 5 000 euró.

A Promóció időtartama alatt a következő nyeremények kerülnek kiosztásra:

 • 3x 2 25kg-os zsáknyi Osmocote műtrágya, a nyertes választása alapján, maximum 750 euró értékben.

A Pomóció időtartamának végén a következő Fődíj kerül kisorsolásra:

 • 1x DJI Phantom 4 drón, 1 100 euró értékben.
  • Az Osmocote műtrágyák közül a Nyertes termesztő-körülményeinek legalkalmasabbat fogjuk nyereményként felajánlani. A nyeremények más termékre vagy készpénzre nem válthatóak.
  • Az EVERRIS fenntartja a jogot bármely nyeremény azonos értékű nyereményre cserélésére abban esetben, ha az adott nyeremény Promóciós időszak alatt elérhetetlenné válna.
  • Ha a Nyertes visszautasítja nyereményét, vagy a Promóciós játékszabályzat betartását, a nyeremény nem kerül átadásra. Ebben az esetben az EVERRIS jogosult másik nyertest választani, illetve sorsolni.
  • A nyerteseket személyesen emailben, a sorsolást követő egy hónapon belül, de legkésőbb 2017. augusztus 31-ig értesítjük. Ezzel egyidőben a nyertesek listája icl-sf.hu/Osmocote50 weblapon is megtekinthetővé válik.
  • A nyereményeket az EVERRIS személyesen adja át a nyertesek kihirdetését követő hónapban, de legkésőbb 2017. szeptember 30-ig.
  • Minden, a nyereményjátékhoz kapcsolatos adó és járulékteher, beleértve az ÁFÁ-t és SZJA-t is, az EVERRIS-t terheli.
  • A Promócióban való részvétellel minden nyertes beleegyezik a Promócióhoz kapcsolódó egyéb promóciós tevékenységekben való részvételbe, beleértve a díjak átadását is. A nyertes előzetesen is beleegyezését adja a kapcsolattartó nevének, illetve a nyertest ábrázoló fotók és videók közzétételéhez a media bármely csatornáján, ellenszolgáltatás nélkül.

 

 1. Személyes adatok

 

 • A Promócióban való részvétellel a Játékos elfogadja személyes adatainak begyűjtését, tárolását és felhasználását a Promóció keratein belül. Az EVERRIS ezen adatokat bizalmasan kezeli és nem adja át harmadik személy részére, kivéve ahol ezt a Promóció szükségessé teszi.
 • Az EVERRIS adatvédelmi nyilatkozata vonatkozik a személyes adatok feldolgozására. Ez az adatvédelmi nyilatkozat megtekinthető a www.icl-sf.hu weboldalon. A Promócióban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi a fent említett feldolgozási eljárás menetét és az adatok felhasználását.
  • Játékos jelen szabályzat elfogadásával és a Promócióban való részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy az EVERRIS a játékban megadott e-mail címét közvetlen üzletszerzési célra, így különösen hírlevelek, üzleti ajánlatok és termékismertetők küldésére használja.

 

 1. Felelősség

 

 • A törvényi kötelezettségen kívül az EVERRIS és/vagy harmadik fél nem felelős a nyeremények semmilyen látható vagy rejtett hibájáért, vagy a nyereményekben esett egyéb károkért, beleértve a szállításkor keletkező károkat. Az EVERRIS és/vagy harmadik fél semmilyen módon nem vonható felelősségre a Promócióban való részvétel bármilyen típusú következményeiért, vagy az ebből adódó technikai problémákért és késésekért. Az EVERRIS semmilyen felelősséget nem vállal olyan közvetlen és közvetett károkért, amelyek a játékban való részvételből vagy az internetszolgáltató elérhetetlenné válásából erednek.

 

 1. Vonatkozó jogszabályok

 

 • Ezen Promóciós játékszabály és a Promóció a magyar jog szabályzása alá tartozik. Minden kapcsolódó vita a területileg illetékes magyar bíróság elé lesz terjesztve.

Waardenburg,  2017