De efficiëntie van water en meststoffen verbeteren

  • Whastsapp

Wetting agents en water conservation agents worden gebruikt om ervoor te zorgen dat irrigatiewater uniform in het substraat en de grond wordt verdeeld.
Dit is heel belangrijk als het groeimedium droog is, zoals vaak het geval is bij nieuwe aanplantingen of als niet regelmatig wordt beregend. Soms blijft het irrigatiewater bij nieuwe aanplantingen bovenop liggen of zakt het omlaag in de zak of container zonder goed door te dringen in het groeimedium. In beide gevallen wordt meer water gebruikt dan nodig is. Met wetting agents en water conservation agents kan dit worden voorkomen. Wetting agents bevorderen een gelijkmatige waterverplaatsing in en bevochtiging van het substraat.

Als het water en de opgeloste voedingsstoffen gelijkmatiger worden verdeeld, kunnen de planten krachtiger groeien en wordt de wortelgroei geoptimaliseerd. Ook de lucht-/waterverhouding, die essentieel is voor een optimale plantengroei, is beter bij gebruik van een wetting agent. Als het substraat of de bodem tussen de irrigatiecycli uitdroogt, zal het water bij gebruik van een wetting agent en een water conservation agent snel en gelijkmatig worden opgenomen. Hierdoor dringt het water aanzienlijk sneller door in het groeimedium, en dat bespaart tijd en geld bij elke irrigatiebeurt.