De gebruiksefficiëntie van voedingsstoffen

 • Whastsapp

Gecontroleerd vrijkomende meststoffen bij pootaardappelen

Een optimale efficiëntie van minerale meststoffen is essentieel voor een duurzame landbouwproductie. Aangezien de wereldwijde vraag naar voedsel en energie alleen maar toeneemt, zal dit steeds belangrijker worden. De efficiëntie móet dus omhoog. Daarvoor kan zowel gebruik worden gemaakt van agronomische methodes als van diverse teeltbenaderingen.

De gebruiksefficiëntie van een voedingsstof kan worden gedefinieerd als de opbrengst per eenheid meststof, of in termen van het terugverdienen van de toegediende meststoffen.

Stikstof is het voedingselement dat in de landbouw het meest wordt gebruikt. Volgens gegevens van de Voedsel- en Landbouworganisatie bedroeg het totale stikstofverbruik in 2013 99,6 miljoen MT. De wereldwijde stikstofgebruiksefficiëntie voor de graanproductie wordt geschat op slechts 33-40%. De overige 60-67% staat gelijk aan een jaarlijks verlies van N-meststof (door denitrificatie, vervluchtiging, surface runoff en uitspoeling) ter waarde van ~20 miljard dollar (William & Johnson, 1999). Daarmee is stikstof tevens het voedingselement dat het meest verloren gaat in de landbouw. Deze stikstofverliezen zijn een belangrijke bron van milieuvervuiling.

In talrijke studies is aangetoond dat de stikstofverliezen met gecontroleerd vrijkomende meststoffen aanzienlijk lager zijn. Bovendien is de gebruiksefficiëntie van de voedingsstoffen bij dit soort meststoffen hoger, waardoor ook de opbrengst en de kwaliteit toenemen.

Proef: gecontroleerde vrijkomende meststoffen bij pootaardappelen, Nederland, 2015

 • Land/locatie: Nederland/proefcentrum Zwaagdijk
 • Seizoen: zaaien: voorjaar 2015. Oogst: zomer 2015
 • Gewas/ras: aardappel (Spunta)
 • Teeltsysteem: vollegrond. Bodemtype: leem
 • Behandelingen:  
  CAN: N = 127 kg/ha.
  Agromaster (100% gecoate ureum 44-0-0): N = 127 kg/ha.
  Toediening van P & K was hetzelfde bij beide behandelingen

  Conclusie

  Uit de gebruiksefficiëntie van voedingsstoffen blijkt dat toediening van gecoat stikstof leidde tot 9,8% meer knollen en 12,3% meer opbrengst per toegediende voedingsstof in vergelijking met CAN. Bovendien leverde toediening van Agromaster een 14% hoger rendement op dan toediening van CAN.

Beoordeelde parameter:

Resultaten

Het effect van N-behandelingen op:

Gebruiksefficiëntie van voedingsstoffen