Gecontroleerd vrijkomende meststoffen voor speciaal aardappelras Jersey Royal in het Verenigd Koninkrijk

  • Whastsapp

Gecontroleerd vrijkomende meststoffen voor speciaal aardappelras Jersey Royal in het Verenigd Koninkrijk

Sinds het standaard stikstofprogramma bij het Britse Jersey Royal plaats heeft gemaakt voor gecontroleerd vrijkomende meststoffen (CRF's), is de opbrengst met 8% gestegen. Daarnaast biedt het gebruik van CRF's nog talloze andere operationele voordelen.

De proeven werden onafhankelijk beheerd door Ryan Stone, de technisch manager van het bedrijf die verantwoordelijk is voor een gebied van zes hectare waar Jersey Royal, een beroemd ras vroege aardappelen, wordt verbouwd.

“Vorig jaar hebben we Agromaster CRF van ICL Specialty Fertilizers toegepast op de helft van het testveld; de andere helft kreeg een standaardmeststof. Bij beide werd de meststof twee dagen voor het planten toegediend”, zegt Ryan.

De CRF werd vanaf medio maart tot eind april 2016 toegepast met een dosering van 180 kg stikstof per hectare. “Na twaalf weken werd het verschil duidelijk. Op sommige velden zagen we een opbrengstverhoging tot wel 8%”, zegt hij.

CRF's hebben allerlei voordelen volgens Ryan. “Agromaster helpt de uitspoeling tot een minimum te beperken. Dat is goed voor het milieu en daarom ook heel belangrijk voor onze bedrijfspraktijken.”

Volgens Scott Garnett van ICL Specialty Fertilizers worden er steeds meer gecontroleerd vrijkomende meststoffen gebruikt bij aardappelgewassen. “Ze spelen een belangrijke rol bij het verhogen van de opbrengst en het verminderen van de uitspoeling, en daarnaast maken ze het gebruik van meststoffen een stuk eenvoudiger.”

“De meststof blijft gedurende een langere periode beschikbaar voor de plant en levert het gewas gedurende de gehele groeicyclus essentiële voedingsstoffen.”

De gecontroleerd vrijkomende meststof Agromaster is een perfecte combinatie van direct beschikbare voedingsstoffen en gecoate voedingsstoffen die gedurende een langere periode gecontroleerd vrijkomen. Agromaster garandeert onmiddellijke afgifte van voedingsstoffen voor de plant in het begin van de vegetatieve-groeiperiode en blijft de planten ook op lange termijn van voedingsstoffen voorzien dankzij de stikstof met E-Max-coating.

Onder invloed van de temperatuur regelt de semipermeabele coating de dagelijkse afgifte van voedingsstoffen. Bij hogere temperaturen verloopt de voedingsafgifte sneller, bij lagere temperaturen langzamer, afhankelijk van de voedingsbehoefte van de plant.

 ICL Specialty Fertilizers zet zich ervoor in een bijdrage te leveren aan duurzame landbouw door precisievoeding mogelijk te maken voor een breed scala aan gewassen.