Yellow Tuft

  • Whastsapp

Probleem
Yellow Tuft
Waardplanten De meeste grassoorten die in de koude seizoenen groeien
Symptomen
Kleine plukjes overmatig uitgestoeld geel gras. De aangetaste planten kunnen gemakkelijk worden losgetrokken, waarna dichte clusters vergeelde uitlopers zichtbaar worden die uit één enkele kroon groeien.

Omstandigheden die de ontwikkeling van de ziekte kunnen bevorderen

  • De ziekte veroorzaakt de meeste schade in gras met een slechte afwatering.
  • Ook overbewatering werkt de ontwikkeling van de ziekte in de hand.
  • Overmatige viltvorming kan ertoe leiden dat water niet in de bodem wegzakt.
  • Ook inklinking kan de afwatering belemmeren.

Beheerstrategie om de kans op een aanval te verminderen

  • Zorg voor een goede afvoer van het water op en in de bodem.
  • Vermijd het ontstaan van lager liggende stukken grond waar gedurende langere tijd water in kan komen te staan.
  • Zorg voor een ondergronds afwateringssysteem.
  • Belucht en topdress regelmatig om inklinking te verminderen, viltvorming tot een minimum te beperken en de afwatering te bevorderen.

Preventieve strategie (uitsluitend bedoeld als richtlijn)