Met Agrocote Max steeg het aantal knollen en de totale opbrengst bij aardappel met tot wel 9%

  • Whastsapp

Proef nieuwe aardappelen met Agrocote Max

Belangrijkste conclusies

  • Eén toepassing van Agrocote Max met stikstof leverde betere resultaten op dan drie toepassingen van traditionele stikstofhoudende meststoffen.
  • Agrocote Max leverde 450 euro/ha aan extra inkomsten op ten opzichte van de telerspraktijk.
  • Met Agrocote Max nam het stikstofverlies aanzienlijk af en steeg het aantal knollen en de totale opbrengst met tot wel 9%.

Algemene gegevens

Doel van de proef: beoordelen wat het effect is van het gebruik van Agrocote Max in vergelijking met conventionele meststoffen, als telerspraktijk

Proefstation: Nederland

Gewas: nieuwe aardappel, ras Fontane

Bodemtype: zandgrond

Beoordelingen: totale opbrengst en aantal knollen
                         totale opbrengstverdeling per formaat

Agrocote Max 44-0-0 is een volledig gecoate ureummeststof die voorzien is van de afgiftetechnologie van E-Max. Deze technologie werkt met een polymeercoating die zorgt voor een efficiëntere afgifte van voedingsstoffen. De voedingsafgifte is gebaseerd op temperatuur. Dit biedt een voorspelbare werkingsduur, zelfs bij extreme weersomstandigheden.
Onder invloed van de temperatuur regelt de semipermeabele coating de dagelijkse afgifte van voedingsstoffen. Bij hogere temperaturen verloopt de voedingsafgifte sneller, bij lagere temperaturen langzamer, afhankelijk van de voedingsbehoefte van de plant.
ICL Specialty Fertilizers zet zich ervoor in een bijdrage te leveren aan duurzame landbouw door precisievoeding mogelijk te maken voor een breed scala aan gewassen.