Opbrengst rijst 30% hoger met Agrocote Max

  • Whastsapp

Proef rijst met Agrocote Max

Belangrijkste conclusies

  • Met Agrocote Max van ICL was het aantal pluimen per m2 en de opbrengst aanzienlijk hoger ten opzichte van de telerspraktijk
  • Eén basistoepassing van Agrocote Max van ICL leverde betere resultaten op dan drie gesplitste toepassingen van traditionele meststoffen
  • Met Agrocote Max steeg de totale opbrengst met 30% t.o.v. de telerspraktijk

Algemene gegevens

Doel van de proef:
aantonen dat het gebruik van Agrocote Max + ureum als basismeststof bij rijst leidt tot een betere opbrengst dan de telerspraktijk, waarbij drie meststoffen apart van elkaar worden toegediend

Wanneer: Zaaien: 06-05-2015
            Oogsten: 23-09-2015

Waar: Vercelli, Italië

Gewas: rijst, ras Onice

Bodemtype: leemgrond, 42,8% slib, 10% klei en 47,2% zand. pH: 6,36

Beoordelingen:  pluimen per m2 en totale opbrengst

Agrocote Max is een gecontroleerd vrijkomende meststof met gecoate voedingsstoffen om aan de voedingsbehoefte van de planten te voldoen. Het resultaat is sterke, uniforme en zeer vitale planten met een minimum aan arbeid en tijd.

Agrocote Max bevat E-Max-afgiftetechnologie, een polymeercoating die zorgt voor een efficiëntere afgifte van voedingsstoffen. De voedingsafgifte is gebaseerd op temperatuur. Dit biedt een voorspelbare werkingsduur. Onder invloed van de temperatuur regelt de semipermeabele coating de dagelijkse afgifte van voedingsstoffen. Bij hogere temperaturen verloopt de voedingsafgifte sneller, bij lagere temperaturen langzamer, afhankelijk van de voedingsbehoefte van de plant.

ICL zet zich ervoor in een bijdrage te leveren aan duurzame landbouw door precisievoeding mogelijk te maken voor een breed scala aan gewassen.