Tijd en geld besparen dankzij slim waterbeheer!

  • Whastsapp

Tijd en geld besparen dankzij slim waterbeheer!

Door de uitzonderlijke droogte deze zomer zagen veel landbouwers zich gedwongen om grote delen van hun gewassen te irrigeren, maar hoe langer de droogte aanhoudt, hoe groter de kans dat veel van het irrigatiewater verloren gaat door verdamping. Een duur grapje voor de landbouwers.

Uit recente proeven aan de Britse universiteit van Aberystwyth blijkt echter dat het gebruik van een water conservation agent waterverliezen door verdamping aanzienlijk kan verminderen omdat er met een water conservation agent tot 30% minder plassen ontstaan dan zonder.

“De resultaten wijzen er tevens op dat H2Flo een goede wortelontwikkeling stimuleert doordat het water zich zowel verticaal als lateraal beter over de bodem verspreidt”, zegt Scott Garnett, senior agronoom bij ICL.

Het is voor landbouwers steeds belangrijker om waar mogelijk water te besparen, en dit jaar is dat nog eens extra belangrijk, aangezien de totale regenval sinds begin maart nog geen 10% van de verwachte regenval is.

Maar omdat H2Flo de verdamping van water vermindert en de verspreiding ervan maximaliseert, kan hiermee bij wortelgewassen en aardappelen een besparing van 25% op het irrigatiewater worden bereikt. Hierdoor nemen zowel de water- als de pompkosten aanzienlijk af.

“H2Flo is een combinatie van diverse oppervlakteactieve stoffen die gebruikt kunnen worden om dit water beschikbaar te maken voor de plant. Oppervlakteactieve stoffen zorgen dat het water over een groot gebied wordt verspreid doordat de snelheid waarmee de watermoleculen de bodem binnendringen wordt verhoogd. Hierdoor kunnen ze sneller dan normaal tot dieper dan vijf centimeter onder het bodemoppervlak doordringen, waardoor het verlies door verdamping tot een minimum wordt beperkt”, zegt hij.

“Omdat de organische verbindingen in de bodem op olie gebaseerd en hydrofoob zijn, mengen ze zich niet goed met water, waardoor ze moeilijk en traag in de bodem worden opgenomen.”

“Maar de technologie in H2Flo doorbreekt de oppervlaktespanning van het water, zodat het zich kan mengen met het organische materiaal, waardoor dit beter beschikbaar wordt voor de plant.

Scott legt uit dat H2Flo ook de verhouding water/zuurstof in de bodem beïnvloedt door water vast te houden in de wortelzone. Hierdoor kunnen planten een groter wortelstelsel ontwikkelen, omdat wortels alleen groeien als er water aanwezig is.

“Simpel gezegd: hoe breder het water zich verspreidt, hoe groter de wortelmassa en hoe productiever de plant”, voegt Scott eraan toe.

H2Flo is een uniek mengsel van oppervlakteactieve stoffen (surfactants), speciaal ontwikkeld om water en meststoffen snel en efficiënt te verdelen in de grond. In H2Flo is de meest vooruitstrevende techniek op het gebied van surfactants gebruikt. Hierdoor houdt de grond het water langer vast. Daarmee is H2Flo een van de meest geavanceerde wetting agents die verkrijgbaar is voor telers en landbouwbedrijven.

Dit product kan in een vroeg stadium worden gebruikt om de grond makkelijker water op te laten nemen, of tijdens de normale irrigatiecyclus om de verdeling van meststoffen door de bodem te bevorderen en de EC-waarde in balans te houden. H2Flo voorkomt ook het ontstaan van waterafstotende harde afzettingen.