Compacte planten door slim bemesten

19 juni 2019
  • Whastsapp

Minder chemische remmiddelen gebruiken en toch een compact en vooral weerbaar gewas telen? De inzet van Osmocote gecontroleerd vrijkomende meststoffen maakt dit mogelijk.

In de pot- en perkplantenteelt is het reguleren van lengtegroei door chemische remmiddelen vaak nog aan de orde van de dag. Maar met het oog op de toekomst is het goed om na te denken over alternatieve middelen om de gewenste compactheid te verkrijgen: regelgeving omtrent het gebruik van chemische remmiddelen zal alsmaar strenger worden. Eén manier om compacte groei te bewerkstelligen is door slimme inzet van meststoffen.

ICL Specialty Fertilizers heeft het laatste decennium veel proeven verricht en geparticipeerd in onderzoek naar de teelt van compacte planten met verminderd gebruik van groeiregulatoren en de rol van bemesting daarin. Dit heeft geresulteerd in het optimaliseren van Osmocote 0-0-41 en de introductie van de vernieuwde Osmocote Exact High K met Dubbele Coatingtechnologie, en Osmocote Bloom.

Diverse proeven hebben aangetoond dat dankzij het toedienen van voeding met Osmocote minder remmiddelen nodig zijn om een compacte plant te telen. Bij gebruik van Osmocote krijgt de plant op ieder moment van de dag voedingselementen aangeboden, ongeacht of er wordt gegoten. Dit werkingsprincipe sluit naadloos aan op de plantbehoefte en maakt dus een optimale situatie voor de vorming van nieuwe cellen mogelijk. Maximale benutting van de interne plantprocessen en een compacte, weerbare teelt is het resultaat.

Door Osmocote-meststoffen met een optimale N:K verhouding in te zetten, behoudt u als kweker ook voldoende controle- en stuurmiddelen. Een bijkomend voordeel is dat u met Osmocote de watergift en bemesting van elkaar kunt scheiden. Dankzij de efficiënte voedingsafgifte van Osmocote vindt er minder emissie van nutriënten plaats.


Proefresultaten: een compactere plant met Osmocote Bloom

Rood (links): startmeststof + wateroplosbare meststof. Wit (rechts): Osmocote Bloom 3 - 4 g/l, afhankelijk van het gewas. In beide behandelingen is 2 keer geremd.

De proefresultaten tonen in de behandeling met startmeststof + wateroplosbare meststof meer lengtegroei, minder bossigheid en slechtere kleur. Bij de behandeling met Osmocote Bloom zien we compacte groei, minder lengte, betere bossigheid en betere gewaskleur.

Bovenstaande grafiek geeft de proefresultaten weer in Petunia. Er zijn duidelijke verschillen zichtbaar in de diameter van het gewas: de meest compacte planten werden met Osmocote Bloom geteeld.

Voor ieder gewas en elke teeltsituatie is er een Osmocote-samenstelling beschikbaar. Onze specialisten helpen u graag met het maken van de juiste keuze. Neem contact op met onze specialist in uw regio.

(Bron: proefresultaten demokwekerij Westland in samenwerking met Proefstation Zwaagdijk, 2011)