ICL's nieuwe E-Max Release Technologie

4 oktober 2016
  • Whastsapp

Recentelijk zijn wij vanuit onze productiefaciliteit in Heerlen gestart met de productie van gecontroleerd vrijkomende meststoffen gebaseerd op de nieuwe E-Max Release Technologie.


De nieuwe E-Max Release Technologie is speciaal ontwikkeld voor gebruik in de landbouwsector en werd gedurende enkele jaren ontworpen op de Nederlandse R&D-afdeling. De producten Agromaster en Agrocote Max krijgen vanaf nu deze nieuwe coating. De productielijn in Nederland heeft een capaciteit van 25.000 ton per jaar.


Met de nieuwe gecontroleerd vrijkomende meststoftechnologie komen voedingsstoffen zoals stikstof, kalium en fosfaat, nog preciezer vrij. Proeven hebben aangetoond dat het toepassen van dit type meststoffen zorgt voor een effectievere opname van voedingsstoffen. De verwachting is dat het gebruik van deze nieuwe meststoffen wereldwijd sterk zal toenemen. Gecontroleerd vrijkomende meststoffen werden in eerste instantie gebruikt bij siergewassen, gazons en bijzondere landbouwgewassen. Inmiddels worden ze ook toegepast in de teelt van vollegrondsgroenten, zacht- en hard-fruit, maïs, aardappelen, rijst en suikerriet.