Dinja

Dinje zahtijevaju visoke temperature i intenzivnu svjetlost. Optimalna dnevna temperatura rasta je između 24 i 30 °C, dok je noćna između 18 i 20 °C. Dinje preferiraju duboka, bogata organska tla sa neutralnom pH razinom. Dinje podnose blago alkalna ili slana tla te su dosta otporna na umjerenu sušu, no zahtijevaju redovito navodnjavanje. Sve vrste dinje zahtijevaju visoku razinu kalija, količine 2,4 puta veće u odnosu na dušik.