Endivija

Ova kultura se dobro razvija tijekom proljeća i jeseni uz optimalnu temperaturu između 15 i 20 °C. Predugo niska temperatura, dugi dani ili okolišni stres uzrokuju prerano sazrijevanje. Dobro isušena, ilovast tla su idealna za prikladno ukorjenjivanje. Optimalna pH razina tla je između 6,5 i 6,8, te može biti potrebno dodavanje vapna ukoliko je pH nizak. Endivija zahtijeva visoku razinu kalija u količinama 2,5 puta više u odnosu na dušik.