• F. tlenkowa
  • Składnik
Azot całkowity (N) 13%
f. azotanowa (N-NO3) 10,5%
f. amonowa (N-NH4) 0,4%
f. mocznikowa 2,1%
Pięciotlenek fosforu (P205) 5%
Rozpuszczalne w wodzie (P205) 5,0%
Tlenek potasu (K20) 2%
Rozpuszczalne w wodzie (K20) 2,0%
Tlenek magnezu (MgO) 6,0%
Rozpuszczalne w wodzie 6,0%
Calcium oxide (CaO) 11,0%
Rozpuszczalne w wodzie 11,0%
Żelazo (Fe) 0,16%
Rozpuszczalne w wodzie 0,16%
Chelatowane EDTA 0,16%
Mangan (Mn) 0,07%
Rozpuszczalne w wodzie 0,07%
Azot całkowity (N) 13%
f. azotanowa 10,5%
f. amonowa 0,4%
f. mocznikowa 2,1%
Fosfor (P) 2,2%
Rozpuszczalne w wodzie 2,2%
Potas (K) 1,7%
Rozpuszczalne w wodzie 1,7%
Magnez (Mg) 3,6%
Rozpuszczalne w wodzie 3,6%
Wapń 7,9%
Rozpuszczalne w wodzie 7,9%
Żelazo (Fe) 0,16%
Rozpuszczalne w wodzie 0,16%
Chelatowane EDTA 0,16%
Mangan (Mn) 0,07%
Rozpuszczalne w wodzie 0,07%

Agrolution

13-5(-2)+11CaO+6MgO+TE