• F. tlenkowa
  • Składnik
Azot całkowity (N) 16%
f. azotanowa (N-NO3) 7,2%
f. amonowa (N-NH4) 5,7%
f. mocznikowa 3,1%
Pięciotlenek fosforu (P205) 10%
Rozpuszczalne w wodzie (P205) 10,0%
Tlenek potasu (K20) 24%
Rozpuszczalne w wodzie (K20) 24,0%
Tlenek magnezu (MgO) 2,0%
Rozpuszczalne w wodzie 2,0%
Żelazo (Fe) 0,05%
Rozpuszczalne w wodzie 0,05%
Chelatowane EDTA 0,05%
Mangan (Mn) 0,02%
Rozpuszczalne w wodzie 0,02%
Bor 0,01%
Rozpuszczalne w wodzie 0,01%
Miedź (Cu) 0,010%
Rozpuszczalne w wodzie 0,010%
Chelatowane EDTA 0,006%
Molibden (Mo) 0,001%
Rozpuszczalne w wodzie 0,001%
Cynk (Zn) 0,020%
Rozpuszczalne w wodzie 0,020%
Azot całkowity (N) 16%
f. azotanowa 7,2%
f. amonowa 5,7%
f. mocznikowa 3,1%
Fosfor (P) 4,4%
Rozpuszczalne w wodzie 4,4%
Potas (K) 19,9%
Rozpuszczalne w wodzie 19,9%
Magnez (Mg) 1,2%
Rozpuszczalne w wodzie 1,2%
Żelazo (Fe) 0,05%
Rozpuszczalne w wodzie 0,05%
Chelatowane EDTA 0,05%
Mangan (Mn) 0,02%
Rozpuszczalne w wodzie 0,02%
Bor 0,01%
Rozpuszczalne w wodzie 0,01%
Miedź (Cu) 0,010%
Rozpuszczalne w wodzie 0,010%
Chelatowane EDTA 0,006%
Molibden (Mo) 0,001%
Rozpuszczalne w wodzie 0,001%
Cynk (Zn) 0,020%
Rozpuszczalne w wodzie 0,020%

Solinure 16-10-24+2MgO+TE

16-10-24+2MgO+TE