Agroblen 15-8-16+5MgO | 5-6M OH
  • Zalety:
  • Informacje dot. stosowania:
  • Zalecane dawki:
Zalety:
  • Zbilansowana zawartość NKP i magnezu, stymulującego fotosyntezę,
  • Otoczkowane azot, fosfor i potas - długotrwałe i bezpieczne uwalnianie składników,
  • Dostarcza składniki przez 5-6 miesięcy,
  • Pomaga utrzymać EC na bezpiecznym dla roślin poziomie (może być stosowany do produkcji młodych roślin, siewek),
  • Otoczkowanie znacząco ogranicza straty związane z wypłukiwaniem pierwiastków i ogranicza zanieczyszczenie wód gruntowych.
Informacje dot. stosowania:

Nawożenie może być wykonane rzutowo (powierzchniowo), punktowo lub rzędowo, najlepsze efekty uzyskuje się umieszczając nawóz na głębokości 5-10 cm. Nawóz powinien znajdować się minimum 10 cm od rośliny i systemu korzeniowego. W przypadku aplikacji punktowej, nawóz należy umieścić w okolicy kroplownika lub pod taśmą nawadniającą. Po wykoananiu nawożenia zaleca się podlanie roślin.

Przechowywać w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła. Częściowo zużyte opakowanie - starannie zamknąć.

Zalecane dawki:
Uprawa Dawka
Rośliny iglaste i liściaste 400-800 kg/ha

Kwiaty cięte w gruncie (wymieszane z glebą)

15-20 kg/100m2
Wysiew rzędowy 50-60 g/mb rowka

 

UWAGA

Podane powyżej dawki stanowią ogólne wytyczne stosowania, w celu otrzymania indywidualnych zaleceń, dostosowanych do technologii produkcji i uprawianych roślin, prosimy o kontakt z doradcami ICL.

Przed pierwszym zastosowaniem Agroblen lub przy zmianie stosowanych dawek, zalecamy wykonanie próby na niewielkiej powierzchni uprawy. W związku ze zróżnicowanymi warunkami uprawy, niezależnymi od nas, firma ICL nie bierze odpowiedzialności za negatywne skutki stosowania nawozów.

Agroblen 15-8-16+5MgO działający 5-6 miesięcy, zawiera aż 93% otoczkowanego azotu, co oznacza, że jest to nawóz w pełni bezpieczny także dla wrażliwych i wymagających roślin. Zbilansowana zawartość azotu i potasu umożliwia optymalny wzrost, intensywne wybarwienie i kwitnienie roślin.