• F. tlenkowa
  • Składnik
Azot całkowity (N) 12%
f. amonowa (N-NH4) 1,4%
f. mocznikowa 10,6%
Pięciotlenek fosforu (P205) 5%
Rozpuszczalne w wodzie (P205) 3,7%
Tlenek potasu (K20) 19%
Rozpuszczalne w wodzie (K20) 19,0%
Tlenek magnezu (MgO) 4,0%
Trójtlenek siarki (SO3) 17,0%
Azot całkowity (N) 12%
f. amonowa 1,4%
f. mocznikowa 10,6%
Fosfor (P) 2,2%
Rozpuszczalne w wodzie 1,6%
Potas (K) 15,8%
Rozpuszczalne w wodzie 15,8%
Magnez (Mg) 2,4%
Siarka (S) 6,8%

Charakterystyka

Czas działania

2-3 mies.

Granulacja

2.0-4.5mm

Agromaster 12-5-19+4MgO | 2-3M OH

12-5-19+4MgO+17SO3

  • Zalety:
  • Informacje dot. stosowania:
  • Zalecane dawki:
Zalety:
  • Optymalny poziom NPK,
  • 32% otoczkowanego azotu sprawia, że pierwiastek jest dostępny przez 2-3 miesiące, a straty związane z jego wypłukiwaniem są znacznie ograniczone,
  • Potas poprawia wybarwienie odmian o niebieskich igłach, podnosi mrozoodporność,
  • Magnez stymuluje fotosyntezę,
  • Utrzymuje zasolenie podłoża na bezpiecznym dla roślin poziomie.
Informacje dot. stosowania:

Nawożenie może być wykonane rzutowo (powierzchniowo), punktowo lub rzędowo, najlepsze efekty uzyskuje się umieszczając nawóz na głębokości 5-10 cm. Nawóz powinien znajdować się minimum 10 cm od rośliny i systemu korzeniowego. W przypadku aplikacji punktowej, nawóz należy umieścić w okolicy kroplownika lub pod taśmą nawadniającą. Po wykonaniu nawożenia zaleca się podlanie roślin.

Przechowywać w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła. Częściowo zużyte opakowanie - starannie zamknąć.

Zalecane dawki:
Uprawa Dawka
Rośliny iglaste i liściaste 300-600 kg/ha

Kwiaty cięte w gruncie (wymieszane z glebą)

10-12 kg/100m2
Wysiew rzędowy 30-40 g/mb rowka

 

UWAGA

Podane powyżej dawki stanowią ogólne wytyczne stosowania, w celu otrzymania indywidualnych zaleceń, dostosowanych do technologii produkcji i uprawianych roślin, prosimy o kontakt z doradcami ICL.

Przed pierwszym zastosowaniem Agromaster lub przy zmianie stosowanych dawek, zalecamy wykonanie próby na niewielkiej powierzchni uprawy. W związku ze zróżnicowanymi warunkami uprawy, niezależnymi od nas, firma ICL nie bierze odpowiedzialności za negatywne skutki stosowania nawozów.

Agromaster High K 12-5-19, dzięki częściowemu otoczkowaniu azotu (32%) dostarcza ten składnik przez 2-3 miesiące. Wysoki poziom potasu zapewnia zwarty wzrost roślin, intensywne wybarwienie odmian o niebieskich igłach i poprawia mrozoodporność. Magnez stymuluje fotosyntezę i poprawia ogólną kondycję roślin.