• F. tlenkowa
  • Składnik
Azot całkowity (N) 0%
Pięciotlenek fosforu (P205) 0%
Tlenek potasu (K20) 0%
Tlenek magnezu (MgO) 20,0%
Rozpuszczalne w wodzie 10,0%
Żelazo (Fe) 8,00%
Mangan (Mn) 3,00%
Rozpuszczalne w wodzie 2,00%
Miedź (Cu) 0,500%
Cynk (Zn) 1,000%
Azot całkowity (N) 0%
Fosfor (P) 0%
Potas (K) 0%
Magnez (Mg) 12,0%
Rozpuszczalne w wodzie 6,0%
Żelazo (Fe) 8,00%
Mangan (Mn) 3,00%
Rozpuszczalne w wodzie 2,00%
Miedź (Cu) 0,500%
Cynk (Zn) 1,000%

Agrostep

Cu+Fe+Mn+Zn