• F. tlenkowa
  • Składnik
Azot całkowity (N) 19%
f. azotanowa (N-NO3) 5,0%
f. amonowa (N-NH4) 3,0%
f. mocznikowa 11,0%
Pięciotlenek fosforu (P205) 19%
Rozpuszczalne w wodzie (P205) 19,0%
Tlenek potasu (K20) 19%
Rozpuszczalne w wodzie (K20) 19,0%
Tlenek magnezu (MgO) 2,0%
Rozpuszczalne w wodzie 2,0%
Żelazo (Fe) 0,04%
Rozpuszczalne w wodzie 0,04%
Chelatowane EDTA 0,04%
Mangan (Mn) 0,02%
Rozpuszczalne w wodzie 0,02%
Chelatowane EDTA 0,02%
Bor 0,01%
Rozpuszczalne w wodzie 0,01%
Miedź (Cu) 0,010%
Rozpuszczalne w wodzie 0,010%
Chelatowane EDTA 0,010%
Molibden (Mo) 0,001%
Rozpuszczalne w wodzie 0,001%
Cynk (Zn) 0,020%
Rozpuszczalne w wodzie 0,020%
Chelatowane EDTA 0,020%
Azot całkowity (N) 19%
f. azotanowa 5,0%
f. amonowa 3,0%
f. mocznikowa 11,0%
Fosfor (P) 8,3%
Rozpuszczalne w wodzie 8,3%
Potas (K) 15,8%
Rozpuszczalne w wodzie 15,8%
Magnez (Mg) 1,2%
Rozpuszczalne w wodzie 1,2%
Żelazo (Fe) 0,04%
Rozpuszczalne w wodzie 0,04%
Chelatowane EDTA 0,04%
Mangan (Mn) 0,02%
Rozpuszczalne w wodzie 0,02%
Chelatowane EDTA 0,02%
Bor 0,01%
Rozpuszczalne w wodzie 0,01%
Miedź (Cu) 0,010%
Rozpuszczalne w wodzie 0,010%
Chelatowane EDTA 0,010%
Molibden (Mo) 0,001%
Rozpuszczalne w wodzie 0,001%
Cynk (Zn) 0,020%
Rozpuszczalne w wodzie 0,020%
Chelatowane EDTA 0,020%

A

19-19-19+2MgO+TE