• F. tlenkowa
  • Składnik
Azot całkowity (N) 17%
f. azotanowa (N-NO3) 2,5%
f. amonowa (N-NH4) 3,3%
f. mocznikowa 11,2%
Pięciotlenek fosforu (P205) 17%
Rozpuszczalne w wodzie (P205) 17,0%
Tlenek potasu (K20) 17%
Rozpuszczalne w wodzie (K20) 17,0%
Żelazo (Fe) 0,15%
Rozpuszczalne w wodzie 0,15%
Chelatowane DTPA 0,15%
Mangan (Mn) 0,10%
Rozpuszczalne w wodzie 0,10%
Chelatowane EDTA 0,10%
Bor 0,05%
Rozpuszczalne w wodzie 0,05%
Miedź (Cu) 0,075%
Rozpuszczalne w wodzie 0,075%
Chelatowane EDTA 0,075%
Molibden (Mo) 0,010%
Rozpuszczalne w wodzie 0,010%
Cynk (Zn) 0,075%
Rozpuszczalne w wodzie 0,075%
Chelatowane EDTA 0,075%
Azot całkowity (N) 17%
f. azotanowa 2,5%
f. amonowa 3,3%
f. mocznikowa 11,2%
Fosfor (P) 7,4%
Rozpuszczalne w wodzie 7,4%
Potas (K) 14,1%
Rozpuszczalne w wodzie 14,1%
Żelazo (Fe) 0,15%
Rozpuszczalne w wodzie 0,15%
Chelatowane DTPA 0,15%
Mangan (Mn) 0,10%
Rozpuszczalne w wodzie 0,10%
Chelatowane EDTA 0,10%
Bor 0,05%
Rozpuszczalne w wodzie 0,05%
Miedź (Cu) 0,075%
Rozpuszczalne w wodzie 0,075%
Chelatowane EDTA 0,075%
Molibden (Mo) 0,010%
Rozpuszczalne w wodzie 0,010%
Cynk (Zn) 0,075%
Rozpuszczalne w wodzie 0,075%
Chelatowane EDTA 0,075%

17-17-17+TE