• F. tlenkowa
  • Składnik
Azot całkowity (N) 20%
f. azotanowa (N-NO3) 5,0%
f. amonowa (N-NH4) 3,1%
f. mocznikowa 11,9%
Pięciotlenek fosforu (P205) 20%
Rozpuszczalne w wodzie (P205) 20,0%
Tlenek potasu (K20) 20%
Rozpuszczalne w wodzie (K20) 20,0%
Żelazo (Fe) 0,05%
Rozpuszczalne w wodzie 0,05%
Chelatowane EDTA 0,05%
Mangan (Mn) 0,05%
Rozpuszczalne w wodzie 0,05%
Chelatowane EDTA 0,05%
Bor 0,05%
Rozpuszczalne w wodzie 0,05%
Miedź (Cu) 0,050%
Rozpuszczalne w wodzie 0,050%
Chelatowane EDTA 0,050%
Cynk (Zn) 0,050%
Rozpuszczalne w wodzie 0,050%
Chelatowane EDTA 0,050%
Azot całkowity (N) 20%
f. azotanowa 5,0%
f. amonowa 3,1%
f. mocznikowa 11,9%
Fosfor (P) 8,7%
Rozpuszczalne w wodzie 8,7%
Potas (K) 16,6%
Rozpuszczalne w wodzie 16,6%
Żelazo (Fe) 0,05%
Rozpuszczalne w wodzie 0,05%
Chelatowane EDTA 0,05%
Mangan (Mn) 0,05%
Rozpuszczalne w wodzie 0,05%
Chelatowane EDTA 0,05%
Bor 0,05%
Rozpuszczalne w wodzie 0,05%
Miedź (Cu) 0,050%
Rozpuszczalne w wodzie 0,050%
Chelatowane EDTA 0,050%
Cynk (Zn) 0,050%
Rozpuszczalne w wodzie 0,050%
Chelatowane EDTA 0,050%

Ultrafert

20-20-20+TE