• F. tlenkowa
  • Składnik
Azot całkowity (N) 25%
f. mocznikowa 25,0%
Pięciotlenek fosforu (P205) 0%
Tlenek potasu (K20) 0%
Azot całkowity (N) 25%
f. mocznikowa 25,0%
Fosfor (P) 0%
Potas (K) 0%

25-0-0