\ Konferencja Szkółkarstwo - Perspektywy Rozwoju

30 listopada 2016
  • Whastsapp

W dniach 29-30 listopada uczestniczymy w Międzynarodowej Konferencji "Szkółkarstwo - Perspektywy Rozwoju" zorganizowanej z okazji 25-lecia Związku Szkółkarzy Polskich. 

Podczas konferencji są prezentowane najnowsze trendy i rozwiązania w zakresie produkcji roślin ozdobnych, nawożenia, ochrony oraz nowoczesnego marketingu. Wśród prelegentów są eksperci w branży produkcji roślin ozdobnych z Polski, Niemiec, Holandii i Wielkiej Brytanii. 

W pierwszym dniu konferencji Gerard Klein Onstenk (Global Category Manager ICL) podziękował wszystkim obecnym w sali producentom za minione blisko 50 lat współpracy na świecie i 25 lat w Polsce. Podkreślił, że pojawienie się na rynku 4. generacji Osmocote było możliwe tylko dzięki dialogowi i wymianie doświadczeń. Osmocote zmienia się tak, jak zmieniają się potrzeby producentów, dla których na pierwszym miejscu jest jakość uzyskiwanego materiału szkółkarskiego. Omówił planowane nowości w ofercie ICL, takie jak wprowadzenie zmodyfikowanego i ulepszonego Osmocote Pro, należącego do 2. generacji Osmocote, który zapewni uzyskiwanie większych i intensywniej wybarwionych roślin. Podkreślił, że stosowanie nowego Osmocote Pro, to nie tylko rośliny wysokiej jakości, ale również korzystny dla producentów rachunek ekonomiczny. 

Kilka chwil poświęcił zupełnie nowemu Osmocote CalMag - wyjątkowemu ze względu na połączenie azotu, wapnia i magnezu w jednym produkcie. Podkreślił, że jest to idealny produkt w przypadku stosowania do podlewania miękkiej wody (np. deszczowej). Zaznaczył też dostępność w ofercie ICL preparatu H2Gro, który poprawia i przyspiesza nawilżanie podłoża. 

 

Szczegóły konferencji