\ Spotkanie cebulowe

21 sierpnia 2016
  • Whastsapp

W minionych sezonach, na Kujawach, nasila się tendencja stosowania fertygacji w uprawie cebuli. Jednymi z producentów, którzy postanowili zmienić dotychczasowy sposób produkcji, byli państwo Wiecheccy z Liszkowa, dla których Grzegorz Ożarek, doradca ds. nawozów firmy ICL, przygotował zalecenia nawozowe. Podstawą do ich opracowania były wyniki chemicznej analizy wody i gleby. Na 2 polach o powierzchni 2 ha każde, wykonano doświadczenie porównawcze – na jednym, w odmianie ‘Barbaro’ zastosowano fertygację, na drugim – tradycyjne nawożenie nawozami posypowymi i nawadnianie przy użyciu deszczowni.

Dotychczasowa metoda produkcji zakładała użycie pojedynczych nawozów posypowych oraz mieszanek wieloskładnikowych. Natomiast do fertygacji zastosowano oferowane przez ICL rozpuszczalne nawozy wieloskładnikowe Solinure z dodatkiem PeKacid, jako nawozu zakwaszającego będącego jednocześnie źródłem wysoko przyswajalnych fosforu i potasu. Nawadnianie na fertygowanym polu przeprowadzano przy użyciu linii kroplujących. Do pożywki dodano również kwas azotowy (53,5%) w celu obniżenia pH zasadowej wody (pH 7,3) oraz obniżenia bardzo wysokiej zawartości dwuwęglanów (493 mg/l HCO3 - ). Wysoka zawartość wapnia w wodzie (124 mg/l) wykluczyła stosowanie saletry wapniowej w trakcie uprawy. Opracowana pożywka stanowiła zrównoważony roztwór zgodny z potrzebami pokarmowymi cebuli w dwóch fazach rozwoju:

  1. wzrostu wegetatywnego,
  2. przyrostu cebuli, aż do zbiorów.

Podczas spotkania producentów, poświęconego uprawie cebuli, które odbyło się 18 sierpnia 2016 na terenie gospodarstwa państwa Wiecheckich, podsumowano pozytywne wyniki zastosowanej metody nawożenia i użytych do fertygacji nawozów. Plon z 1 ha pola nawożonego dotychczasowym sposobem i nawadnianego deszczownią wyniósł 60 ton/ha, podczas gdy szacunkowy plon z pola fertygowanego jest wyższy o ok. 20-30 ton. Grzegorz Ożarek z firmy ICL: „Zauważyliśmy, że cebule o tej samej średnicy pochodzące z obu pól, różnią się masą – fertygowane są cięższe, bardziej zwarte. Zbiory z pola fertygowanego są planowane na początek września, ale spodziewam się plonu na poziomie 90-100 ton/ha. Z dotychczasowej obserwacji doświadczenia wynika, że dzięki fertygacji jest lepsze przyleganie łuski i wyższa zdrowotność cebul, co korzystnie wpłynie na jej przechowywanie.”